Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 3: CHIA SẺ VỚI TINH THẦN TÔN TRỌNG NGƯỜI ANH EM
SUY NIỆM 3
CHIA SẺ VỚI TINH THẦN 
TÔN TRỌNG NGƯỜI ANH EM
       Ta lưu ý Chúa không muốn ta BỐ THÍ cho đồng loại mà phải biết CHIA SẺ. Bởi vì bố thí là hành động của một chủ nhân ông giàu có, đầy uy quyền. Ông muốn bố thí cho ai bao nhiều là tùy hứng ông! Trái lại, chia sẻ là tôn trọng người anh em, nhìn nhận người anh em có cùng một Cha trên trời, mà đã là người anh em con một Cha uy quyền đầy lòng nhân ái, thì ta phải chia sẻ với tinh thần theo giáo huấn Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 69 dạy :
Của cải trần gian là để cho mọi người hưởng dụng. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái. Dù chấp nhận bất cứ hình thức tư hữu nào đã được nhìn nhận bằng các định chế hợp pháp của các dân tộc, tuy nhiên tùy theo hoàn cảnh khác biệt và thay đổi, phải luôn luôn lưu ý đến mục đích chung hưởng của cải. Vì thế, khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vất chất mà mình làm chủ một cách chính đáng không chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa: nghĩa là, của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình mà còn cho cả người khác. Vả lại, mọi người đều có quyền có một phần của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình mình. Các Giáo Phụ và các Tiến Sĩ Giáo Hội đã nghĩ như thế. Các ngài dạy rằng mọi người có bổn phận phải nâng đỡ người nghèo và không phải chỉ giúp đỡ bằng của dư thừa.” 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: