Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
MỤC I - BÀI 3: KHI ĐẾN NHÀ AI
BÀI 3: KHI TA ĐẾN NHÀ AI
Tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất! (2Cr 2, 15)
1/3: Ấn chuông, hay gõ nhẹ cửa, đợi chủ nhà mời mới bước vào, dù cửa nhà không đóng.
2/3: Không tự xông xáo mọi nơi trong nhà, khi chủ chưa mời đến.
3/3: Không tự ý hái hoa, quả hay xin cái này, muốn món đồ kia!
4/3: Nếu đến nghỉ nhà người ta lâu, trước khi về phải dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, sạch sẽ.
5/3: Đến nhà ai nói chuyện, thấy người ta nhìn đồng hồ, hoặc có biểu hiện muốn chấm dứt câu chuyện, là ta biết họ đang có việc cần, không muốn tiếp ta nữa, ta nên tìm cách kết thúc và ra về! 
Lên đầu trang