Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
Ý NGHĨA HÌNH BÌA
NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU
(Lc 10, 29-37)
 - Ông tư tế và ông Lê-vi mới dâng lễ ở Đền thờ ra về, gặp thấy nạn nhân dọc đường, cả hai ông liền bỏ đi, để tránh liên lụy!
 - Đuôi áo còn ở phía ông Samari, chứng tỏ họ đã từ đó mà bỏ đi.
 - Người ta thường diễn tả kẻ ác bằng hình ảnh ông già, ông già này không dừng lại chăm sóc nạn nhân, lại còn ngoái cổ khinh dể ông Samari chăm sóc nạn nhân là ngu đần!
- Ông Samari là hình aûnh Chúa Giê-su (x Ga 8, 48) dừng chân chăm sóc nạn nhân, người bị bọn cướp (satan) trấn lột và đánh để nửa sống (xác còn sống), nửa chết (linh hồn thuộc về satan).
- Ông Samari đưa nạn nhân vào quán trọ: Chúa Giê-su dìu ta vào Hội Thánh. Ông Samari nhờ chủ quán chăm sóc nạn nhân: Chúa nhờ chúng ta chăm sóc đồng loại.
- Ông Samari trả chủ quán hai quan tiền: ai chăm sóc đồng loại trong Hội Thánh, được Chúa thưởng cả hồn lẫn xác, Chúa thưởng đời này lẫn đời sau. Ông Samari còn hứa với chủ quán: khi ông trở lại, ông sẽ trả công đủ cho chủ quán: Chúa Giê-su về Trời, đến ngày cánh chung Ngài trở lại, Ngài sẽ thưởng cả hồn xác được sống lại vinh quang cho ai đã chăm sóc đồng loại.
-            Vạch cắt ngang bức tranh nói lên hai mặt đối lập: Ở lại chăm sóc đồng loại thì giống Chúa Giê-su (hình lớn đập vào mắt mọi người); bỏ ra đi không phục vụ đồng loại, thì vô giá trị, đời họ đi vào hư vô quên lãng (hình hai ông nhỏ dần).
 Vậy nếu ta chăm sóc ai, mà không có ý định đưa họ vào Hội Thánh, không có ý làm cho người ta thuộc về Chúa Ki-tô, thì không phải là đức ái. Do đó, ông tư tế và ông Lê-vi, nếu dừng lại chăm sóc nạn nhân, các ông chỉ đạt nhân bản, không phải là đức ái! Vì các ông đại diện cho giới đầu mục Do Thái quyết liệt chống đối Chúa Giê-su và không muốn cho ai gia nhập Hội Thánh (x Ga 7, 45-52).
  

Lm. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
CĐT. di động ở VN: 0938. 875.077
CĐT.bàn ở VN: 08.6277.9248 - 08.3719.3515
CĐT. di động ở Mỹ: 610.425.1585
 
Xin mời đón nhận Lời Chúa hằng ngày
bằng văn bản (word), hình ảnh (video),
hay tiếng nói (audio)
ở trang web: phaolomoi.net
 
  
Lên đầu trang