Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
Lời Ngỏ và Mục Lục
MỤC LỤC
 
I. NHÂN BẢN
 
1- Về việc ăn uống
Trang 06
2- Khách đến nhà
Trang 09
3- Khi đến nhà ai
Trang 11
4- Sống cộng đoàn
Trang 12
5- Nơi công cộng
Trang 16
6- Sống với khu xóm
Trang 18
7- Tặng quà
Trang 19
8- Mượn đồ
Trang 20
9- Giao tế lịch sự
Trang 21
10- Tang chế
Trang 23
11- Điện thoại
Trang 26
12-Khi cần người khác giúp
Trang 28
13- Tránh thói xấu
Trang 29
14- Khiêm tốn và uy tín
Trang 33
15- Ở trường lớp
Trang 35
16- Trong gia đình
Trang 36
17- Trưởng thành
Trang 43
* LỜI CHÂU NGỌC
Trang 102
II. GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
 
A- MƯỜI ĐIỀU RĂN
Trang 112
B- GIẢI THÍCH 10 ĐR
Trang 114
C- TIÊU CHUẨN CHỌN BẠN
Trang 123
 

LỜI NGỎ
 
 
      Chúa không cho loài vật làm thánh mà Ngài chỉ muốn “NGƯỜI” nên thánh. Nói cách khác, muốn làm thánh, trước hết phải làm người có nhân cách.
       Vậy mục thứ nhất “Nhân Bản Theo Kitô giáo Dẫn Đến Trưởng Thành”, chỉ mong gợi ý giúp người có trách nhiệm giáo dục trẻ thêm chu đáo hơn, dẫn đến người trưởng thành.
       Cụ thể trong mỗi giờ cầu nguyện, hoặc trước bữa cơm chung của gia đình, người lớn nên lấy một điều nhắc cho trẻ, trong một năm những điều trong tập này được nhắc đến ba lần, hy vọng nhờ đó sẽ tạo nên một cộng đoàn sống đầm ấm, hạnh phúc, vui tươi hơn!
       Mục thứ hai “Quy Luật Sống Yêu Trong Đời Sống Gia Đình”, thiết tưởng các đôi bạn, tối nào vợ chồng trước giờ nghỉ đêm cùng nhau cầu nguyện: Ngày thứ I, chồng đọc những điều răn lẻ, vợ đọc những điều răn chẵn. Và hôm sau đổi ngược lại. Sau đó cùng đọc một Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Nữ Vương hay Kinh Hãy Nhớ để kết thúc buổi cầu nguyện.
       Cầu nguyện như thế là cách xét mình mỗi ngày và cũng là dịp xin Chúa và Mẹ Maria điều chỉnh sống cho hợp với các điều răn. Tôi tin chắc gia đình nào sống như thế, thì tình yêu luôn gia tăng.
 
 Lm. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH 
Lên đầu trang