Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
Những chữ viết tắt trong tập sách
Những chữ viết tắt trong tập này:
 
Cl
Thư Cô-lô-xê.
Cn
Cách ngôn.
1+2 Cr
Thư I hoặc II Cô-rin-tô.
CĐ Vat.II
Công Đồng Vatican II.
Cv
Thư Công Vụ Tông Đồ.
Dt
Thư Do-thái.
Ed
Sách Ê-dê-ki-en.
Ep
Thư Ê-phê-sô.
Ga
Tin Mừng Gio-an.
1+2 Ga
Thư thứ I hoặc II Gio-an.
Gc
Thư Gia-cô-bê.
Gl
Thư Ga-lát.
GL
Giáo Luật.
GLHT
Giáo Lý Hội Thánh.
Gs
Sách Gio-suê
Gv
Sách Giảng viên.
Hc
Sách Huấn ca.
Is
Sách I-sai-a
Kh
Sách Khải huyền.
Kn
Sách Khôn ngoan.
Lc
Tin Mừng Lu-ca.
Lv
Sách Lê-vi.
Mc
Tin Mừng Mác-cô.
Mt
Tin Mừng Mát-thêu.
Pl
Thư Phi-líp.
1+2 Pr
Thư I hoặc II Phê-rô.
Rm
Thư Rô-ma.
1Sm
Sách Sa-mu-en quyển thứ I.
St
Sáng thế.
Tb
Sách Tô-by-a.
1+2 Tm
Thư I hoặc II Ti-mô-thêu.
1+2 Tx
Thư I hoặc II Tet-xa-lô-ni-ca.
Tv
Sách Thánh vịnh.
Xh
Sách Xuất hành.
 
Ai muốn có tập sách này hoặc muốn có đĩa CD trong Phụng Vụ mọi ngày quanh năm, xin liên lạc với:
 
       Lm. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
CĐT. di động ở VN: 0938. 875.077
CĐT.bàn ở VN: 6.2779.248 hoặc 3.7193.515
CĐT. di động ở Mỹ: 610.425.1585
 
Xin mời đón nhận Lời Chúa bằng văn bản (bài word), hình ảnh (video), hay tiếng nói (audio) ở trang web: phaolomoi.net 
Lên đầu trang