Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 12/02/2023 09:04 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HẠNH PHÚC CHO AI BIẾT NOI THEO LUẬT CHÚA!...
Ngày đăng: 10/02/2023 04:29 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 08/02/2023 04:15 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 07/02/2023 04:31 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/02/2023 07:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/02/2023 05:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ÁNH SÁNG CỦA ANH EM PHẢI CHIẾU GIÃI TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ....
Ngày đăng: 01/02/2023 05:45 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 09/01/2023 09:36 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 08/01/2023 09:19 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 23/12/2022 07:45 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2022 05:06 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 21/12/2022 05:05 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...