Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 17/11/2023 02:13 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/11/2023 10:19 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 04/11/2023 05:50 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 29/10/2023 05:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 26/10/2023 09:06 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 26/10/2023 07:32 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 11/10/2023 06:08 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 20/08/2023 05:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 23/07/2023 05:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CỨ ĐỂ CẢ HAI LỚN LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT...
Ngày đăng: 16/07/2023 02:26 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 02/07/2023 05:00 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI YÊU CHA MẸ HƠN THẦY, KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI THẦY...
Ngày đăng: 25/06/2023 10:09 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO...