Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 23/10/2017 12:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. ...
Ngày đăng: 22/10/2017 01:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 21/10/2017 02:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...
Ngày đăng: 20/10/2017 02:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. ...
Ngày đăng: 19/10/2017 12:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài....
Ngày đăng: 18/10/2017 01:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. ...
Ngày đăng: 17/10/2017 03:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày đăng: 16/10/2017 01:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lời Thiên Chúa là Lời sống động và hữu hiệu, Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. ...
Ngày đăng: 15/10/2017 04:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. ...
Ngày đăng: 14/10/2017 05:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. ...
Ngày đăng: 13/10/2017 04:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 12/10/2017 01:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài ! Phần tôi, một khi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. ...