Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 06/02/2020 10:13 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ NĂM SAU CN 4 TN NĂM CHẴN...
Ngày đăng: 04/01/2020 03:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ HIỂN LINH _ABC...
Ngày đăng: 25/12/2019 06:57 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 09/12/2019 08:49 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỄ MẸ VÔ NHIỄM ...
Ngày đăng: 09/12/2019 06:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHUA NHAT 2 VONG A...
Ngày đăng: 01/12/2019 08:24 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 01/12/2019 08:24 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 24/11/2019 10:28 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CN 34-C...
Ngày đăng: 31/10/2019 10:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2019 10:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO...
Ngày đăng: 23/06/2019 03:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THÁNH TÂM...
Ngày đăng: 08/06/2019 06:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
BÀI DÀI, XIN KIÊN NHẪN NGHE NHÉ...