Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 15/07/2020 12:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MUỐI CHO ĐỜI 1...
Ngày đăng: 14/07/2020 09:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 12/07/2020 07:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A - CHA PHI...
Ngày đăng: 05/07/2020 11:14 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 01/07/2020 05:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
GIA ĐÌNH SỐNG 7 BÍ TÍCH...
Ngày đăng: 21/06/2020 01:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN ...
Ngày đăng: 20/06/2020 07:10 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
sau lễ Thánh Tâm...
Ngày đăng: 15/06/2020 05:07 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM A - CHA PHI...
Ngày đăng: 29/05/2020 11:25 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO ...
Ngày đăng: 11/04/2020 09:20 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
LỄ PHỤC SINH ABC_ CHA DANH...
Ngày đăng: 29/03/2020 12:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 27/03/2020 04:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_2...