Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 04/09/2020 05:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
audio - CHA DANH...
Ngày đăng: 02/09/2020 08:20 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 30/08/2020 09:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 28/08/2020 09:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO CHA PHI...
Ngày đăng: 28/08/2020 05:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHA GIUSE DANH...
Ngày đăng: 23/08/2020 09:36 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 22/08/2020 07:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 22/08/2020 07:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 15/08/2020 06:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ME LEN TROI...
Ngày đăng: 08/08/2020 11:35 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. ...
Ngày đăng: 15/07/2020 12:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
MUỐI CHO ĐỜI 1...
Ngày đăng: 14/07/2020 09:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...