Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 03/11/2017 01:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 02/11/2017 01:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 01/11/2017 01:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2017 12:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 30/10/2017 02:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 29/10/2017 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 28/10/2017 01:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 27/10/2017 02:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 26/10/2017 04:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
XIN LỖI, TRANG WEB ĐANG CÓ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT, NÊN BÀI WORD CHƯA ĐƯA LÊN ĐƯỢC. XIN THÔNG CẢM...
Ngày đăng: 23/10/2017 12:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. ...