Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 23/12/2018 02:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
VAI TRÒ CỦA ÔNG GIOAN TẨY GIẢ...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:26 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
đi tìm chân lý...
Ngày đăng: 09/11/2018 04:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 01/11/2018 11:56 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...
Ngày đăng: 31/10/2018 12:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI GIẢNG VIDEO...
Ngày đăng: 19/10/2018 07:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. (KHÔNG AUDIO)...
Ngày đăng: 10/06/2018 07:33 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. ...
Ngày đăng: 10/06/2018 07:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài....
Ngày đăng: 10/06/2018 07:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...
Ngày đăng: 08/06/2018 01:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.”...
Ngày đăng: 02/06/2018 04:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. ...