Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 29/05/2020 11:25 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO ...
Ngày đăng: 11/04/2020 09:20 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
LỄ PHỤC SINH ABC_ CHA DANH...
Ngày đăng: 29/03/2020 12:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 27/03/2020 04:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_2...
Ngày đăng: 24/03/2020 10:21 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_1...
Ngày đăng: 22/03/2020 09:11 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 15/03/2020 08:42 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 13/03/2020 09:31 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
TAM NHẬT THÁNH CLEMENTE NGÀY 2...
Ngày đăng: 13/03/2020 09:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 3 SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY...
Ngày đăng: 08/03/2020 08:24 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 05/03/2020 08:08 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 5 SAU CN 1 MÙA CHAY...
Ngày đăng: 01/03/2020 09:09 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A...