Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 24/01/2021 09:48 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 24/01/2021 04:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. ...
Ngày đăng: 22/01/2021 10:17 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 21/01/2021 09:46 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 19/01/2021 06:22 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 17/01/2021 08:22 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 17/01/2021 09:12 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 16/01/2021 06:39 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 12/01/2021 11:33 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 12/01/2021 11:33 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 10/01/2021 08:03 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 07/01/2021 11:29 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO ENGLISHMASS - CHA PHI...