Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 18/10/2017 01:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. ...
Ngày đăng: 17/10/2017 03:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày đăng: 16/10/2017 01:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lời Thiên Chúa là Lời sống động và hữu hiệu, Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. ...
Ngày đăng: 15/10/2017 04:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. ...
Ngày đăng: 14/10/2017 05:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. ...
Ngày đăng: 13/10/2017 04:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 12/10/2017 01:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài ! Phần tôi, một khi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. ...
Ngày đăng: 11/10/2017 01:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa....
Ngày đăng: 10/10/2017 02:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: “Áp-ba!Cha ơi!” ...
Ngày đăng: 09/10/2017 02:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa...
Ngày đăng: 08/10/2017 04:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...
Ngày đăng: 07/10/2017 05:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại...