Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 02/06/2018 04:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...
Ngày đăng: 21/11/2017 12:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày đăng: 20/11/2017 04:00 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. ...
Ngày đăng: 20/11/2017 04:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. ...
Ngày đăng: 19/11/2017 04:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. ...
Ngày đăng: 18/11/2017 01:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 17/11/2017 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. ...
Ngày đăng: 16/11/2017 02:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. ...
Ngày đăng: 15/11/2017 04:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. ...
Ngày đăng: 14/11/2017 02:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. ...
Ngày đăng: 13/11/2017 04:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...
Ngày đăng: 12/11/2017 02:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...