Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 04/11/2017 01:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đón nhận chân lý là đón nhận Chúa Giêsu, khước từ chân lý là khước từ Chúa Giêsu, vì chỉ nơi Chúa Giêsu mới có chân lý (theo Mt 23,10 ; Ga 18,37c)....
Ngày đăng: 03/11/2017 01:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 02/11/2017 01:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 01/11/2017 01:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2017 12:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 30/10/2017 02:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 29/10/2017 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 28/10/2017 01:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 27/10/2017 02:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 26/10/2017 04:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
XIN LỖI, TRANG WEB ĐANG CÓ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT, NÊN BÀI WORD CHƯA ĐƯA LÊN ĐƯỢC. XIN THÔNG CẢM...