Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 11/10/2017 01:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa....
Ngày đăng: 10/10/2017 02:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: “Áp-ba!Cha ơi!” ...
Ngày đăng: 09/10/2017 02:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa...
Ngày đăng: 08/10/2017 04:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...
Ngày đăng: 07/10/2017 05:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại...
Ngày đăng: 06/10/2017 05:17 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. ...
Ngày đăng: 06/10/2017 01:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Ngày đăng: 05/10/2017 04:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. ...
Ngày đăng: 04/10/2017 02:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. ...
Ngày đăng: 03/10/2017 02:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...
Ngày đăng: 02/10/2017 04:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con Người đến để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người....
Ngày đăng: 01/10/2017 02:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. ...