Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 07/06/2019 10:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. ...
Ngày đăng: 07/06/2019 10:11 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống....
Ngày đăng: 07/06/2019 10:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...
Ngày đăng: 02/06/2019 04:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THĂNG THIÊN...
Ngày đăng: 20/05/2019 03:34 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LCTX...
Ngày đăng: 20/05/2019 03:33 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 5 PS NAM C...
Ngày đăng: 19/05/2019 07:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 PS NAM C...
Ngày đăng: 29/04/2019 09:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
KÍNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG...
Ngày đăng: 09/03/2019 05:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
TINH TAM...
Ngày đăng: 06/03/2019 06:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO CỦA CHA DANH...
Ngày đăng: 01/03/2019 03:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống....
Ngày đăng: 22/02/2019 06:32 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy ban cho anh em một Điều Răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. ...