Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 30/09/2017 01:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi....
Ngày đăng: 29/09/2017 04:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. ...
Ngày đăng: 28/09/2017 02:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý....
Ngày đăng: 27/09/2017 01:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”...
Ngày đăng: 26/09/2017 12:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng....
Ngày đăng: 25/09/2017 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 24/09/2017 03:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. ...
Ngày đăng: 23/09/2017 12:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa....
Ngày đăng: 22/09/2017 02:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. ...
Ngày đăng: 21/09/2017 07:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. ...
Ngày đăng: 20/09/2017 04:41 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. ...
Ngày đăng: 20/09/2017 07:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. ...