Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ II - Suy Niệm 4: CHIA SẺ ĐÚNG Ý CHÚA MỚI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TRỰC
SUY NIỆM 4
CHIA SẺ ĐÚNG Ý CHÚA MỚI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TRỰC
Hãy nhớ không phải cứ đưa của cải chia mà không nhằm mục đích nào, nhưng phải chia sẻ nhằm mục đích diễn tả người quản lý trung trực và khôn ngoan. Chúa Giêsu dạy mọi người : “Ai là người quản lý trung trực và khôn ngoan, chủ sẽ đặt trên nô bộc của ông, để phân phát phần thực phẩm cho phải thời” (Lc 12,42 : Bản dịch NTT).
Chia của cho phải thời, cụ thể là chỉ dùng tiền của vào bốn mục đích :
1-     Làm phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh (x GLHT số 2041-2043). Đây là điều răn thứ 5, điều răn mới trong 5 điều răn của Hội Thánh.
2-     Nuôi sống bản thân (x Kn 1,14a ; St 2, 16 ; St 9,2-3).
3-     Tạo ra phương tiện để phục vụ (x Lc 19, 11t).
4-     Chia sẻ cho người không có khả năng tự kiếm sống: trẻ con, người già, người tàn tật… (x Mt 25, 31-46).
Trong bốn mục đích dồn tiền của như trên, thì vẫn phải quan tâm chia đúng lúc phải thời. Cụ thể : Lúc này tôi bệnh nặng, thì tôi phải dùng tiền của ưu tiên cho việc chữa bệnh, các nhu cầu khác phải giảm bớt hoặc gác bỏ. Có khi vào thời điểm này, Nhà Thờ xứ tôi cần phải hoàn thành sớm, thì tôi phải ưu tiên dùng tiền đóng góp cho việc này ; Cũng có thể tôi gặp một người anh em đang trong tình trạng nguy tử vì bệnh nặng, tôi biết nếu giúp họ một số tiền lớn, họ có thể qua cơn bệnh, bằng không chắc chắn họ sẽ chết, vợ con họ không ai nuôi, vì nhà quá nghèo! Thì tôi phải quảng đại với họ.
Vậy chỉ dùng tiền của vào bốn mục đích trên, ta mới thực là người quản lý trung trực của Chúa ; còn nếu ta dành hết tiền bạc để chỉ lo cho nhu cầu thân xác mình được hưởng thụ thỏa thuê, thì không bao giờ có của để chia sẻ, đáng bị Kinh Thánh kết án : Họ lấy cái bụng làm chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng xấu hổ, họ chỉ nghĩ đến những điều ở dưới đất, cùng đích của họ là diệt vong” (Pl 3,19), dù miệng họ vẫn đọc :
  Tiền là tiên là thần,
              Nó cần cho người,
              Nụ cười tuổi trẻ,
              Sức khỏe tuổi g,
              Cái đà danh vọng,
              Cái lọng che thân.
              Cán cân công ,
              Cái kẻ giàu….
              Ôi tiền hết ý!
      Kẻ tôn vinh tiền của như thế thì ác hơn dã thú, vì “tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác!(1Tm 6,10). 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: