Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 29/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? (Rm 11, 33-34)...
Ngày đăng: 28/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Khiêm nhường là nhận sự thật: mọi ơn Chúa ban cho mình là để phục vụ đồng loại theo gương Chúa Giê-su. (x Lc 1,48-49)...
Ngày đăng: 27/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24)...
Ngày đăng: 26/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tại tiệc cưới Ca-na báo trước hình ảnh tiệc Cưới Con Chiên, Hy-tế Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a căn dặn loài người : “Giê-su bảo gì, cứ làm theo!”...
Ngày đăng: 24/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Giới răn mới: Yêu như Chúa yêu mình. Vì tôi yêu bạn tôi như Chúa yêu tôi nên tôi không bao giờ dừng lại ở mức độ yêu thương và trao tặng vì Chúa yêu tôi đến cùng....
Ngày đăng: 23/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Nhiều Kitô hữu nghĩ đơn giản rằng ông Giuđa chính là nhân vật đưa đến cái chết của Chúa Giêsu. Có người còn nói nếu không có ông Giuđa thì Chúa đã không bị bắt và bị giết chết và như thế chúng ta sẽ không được hưởng ơn cứu độ của Chúa....