Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
CHỦ ĐỀ I - Suy Niệm 1: LỜI CHÚA NUÔI SỐNG HỒN XÁC TA
SUY NIỆM 1
LỜI CHÚA NUÔI SỐNG HỒN XÁC TA
      F Mt 4,4 : Người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng là nhờ vào mọi Lời xuất từ miệng Thiên Chúa (Bản dịch NTT).
      Như vậy chỉ có loài người được Chúa cho ba loại lương thực : của cải vật chất,Lời Chúa và Thánh Thể. Thú vật chỉ cần vật chất mà thôi.
-       Để nhận ra tầm mức quan trọng của Lời Chúa, ta phải đặt câu Mt 4,4 vào bối cảnh đầu cuộc đời công khai của Đức Giêsu chính thức đi loan báo Lời Chúa Cha, nhằm cứu toàn thể loài người khỏi ác thần, thì Đức Giêsu chỉ dùng Lời mà tấn công Satan, đẩy lui mọi sự ác. Vậy mỗi khi ta bắt đầu công việc gì, hãy làm dưới ánh sáng của Lời Chúa hướng dẫn, chắc chắn không còn gì phải sợ hãi! Và tin rằng : Lời xuất từ miệng Thiên Chúa là Lời do Hội Thánh công bố trong Phụng Vụ. Vì Đức Giêsu nói với các môn đệ  : “Ai nghe anh em là nghe Lời Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16 : Bản dịch PVGK).
-       Bánh trong Tân Ước còn ám chỉ riêng về Bí tích Thánh Thể. Bởi đó mỗi ngày ta không chỉ tìm đến bàn tiệc ăn lương thực vật chất ; mà còn phải tìm đến bàn tiệc Mình Máu Chúa Kitô là Bánh Trường Sinh(xGa 6,28-58).
        
         F Gr 15,16 : Vừa gặp Lời Chúa tôi nuốt chửng, Lời Chúa là sự vui sướng cho tôi, niềm hoan lạc của lòng tôi, vì trên tôi danh Chúa được kêu khấn. (theo Bản dịch NTT).
-   Nuốt chửng” : Nói lên của ăn quá ngon, rất bổ dưỡng, đồng thời là thuốc đắng dã tật. Trong một thị kiến,
        Thánh Gioan nhận ra : “Kìa thiên thần bảo tôi cầm lấy Cuốn Sách mà nuốt, nó làm cho bụng ngươi ụa đắng (thanh tẩy tội), nhưng nơi miệng ngươi, nó lại ngọt ngào như mật (Kh 10,9).
        Ngôn sứ Isaia nói : “Thiên Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe Lời Ngài giáo huấn” (Is 50,4).
-   Tôi nuốt Lời Chúa : Tâm hồn trở thành Đền Thờ được Chúa ưa chuộng. Thánh Phaolô nói : “Anh em không biết sao, anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí (Lời Chúa) ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Đền Thờ Giêrusalem do vua Salômôn xây không đặt bất cứ ảnh tượng nào, chỉ đặt hai Bia Đá ghi mười Điều Răn Chúa đã trao cho ông Môsê. Thế mà muôn dân thường đến cầu khẩn.
        Vậy ai nghe và thực hành Lời Chúa như tổ phụ Abraham thì được Chúa chúc phúc : “Mọi dân tộc sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau”                    (St 22,18).
F Theo Kh 22,19 : Ai bớt điều gì trong Kinh Thánh, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây Sự Sống !
- “Cây Sự Sống” chính là Chúa Giêsu.Vì Ngài nói : “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
Vậy ai càng thuộc nhiều Lời Chúa, nhất là suy gẫm và đem ra thực hành, thì càng được Chúa Giêsu ban nhiều ơn hơn lòng mơ ước ; kẻ nào nghèo đói ơn Chúa, tại nó chẳng màng chi đến Lời Ngài.
Ta biết Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, mà mọi việc Ngài làm đều có Chúa Thánh Thần (Thần Khí) cộng tác.  Do đó ta là phàm nhân lại càng cần Thần Khí trợ giúp hơn nữa, nên không chỉ hát nhiều lần kinh “Cầu xin Chúa Thánh Thần…” là tất yếu nhận được nhiều ơn Chúa Thánh Thần. Muốn được nhiều sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thì phải biết cầu nguyện xin Chúa giúp ta học thuộc lòng càng nhiều Lời Chúa, càng nhiều Ơn Chúa Thánh Thần. Vì Đức Giêsu nói:                    Thần Khí mới làm cho sống, xác thịt  không sinh ích gì. Lời tôi nói với anh em là Thần Khí và là sự sống (Ga 6,63). Như vậy Thần Khí chính là Lời Thiên Chúa .
-       Đoạn Sách Thánh Kh 22,19 được kể là Lời kết thúc mạc khải. Bởi đó Chúa muốn mọi người phải tin, cậy, yêu mến toàn bộ cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Vì Chúa Giêsu nói : “Dù một chấm một phết trong Sách Luật cũng không được bỏ, tôi đến để làm trọn hảo Luật” (x Mt 5,17-19).
F Am 8,11 : Chúa phán : “Ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe Lời Chúa”.
Vậy đói khát được nghe Lời Chúa là ơn Chúa ban riêng cho ai yêu mến Ngài, nên ta phải cầu xin Chúa ơn ấy, vì đó là ơn siêu nhiên. 
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: