Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 11/09/2010 01:32 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chịu thua lỗ về hết mọi sự trước mối lợi tuyệt vời là được học biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của tôi ! Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Ki-tô chộp lấy tôi ! (Pl 3,8.12)...
Ngày đăng: 10/09/2010 10:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,12)....
Ngày đăng: 10/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Nguyện xin Thiên Chúa là mùa xuân Vĩnh Cửu, qua lời cầu xin của Mẹ Maria La Vang, ban cho toàn thể quí vị và các bạn Năm Mới Canh Dần tràn đầy niềm vui, thánh đức, và ân sủng trong Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen....
Ngày đăng: 09/09/2010 10:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân Ngài, khi anh em tôi có lỗi, tôi phải dùng Lời Chúa mà răn dạy nó, để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó, để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó ! (x Ed 33,7-9) ...
Ngày đăng: 08/09/2010 11:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,20-21)....
Ngày đăng: 08/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Chúng ta đang được tham dự vào công việc của Chúa chứ không phải công việc của con người, công việc cứu độ nhân loại chứ không phải công việc nay còn mai mất, một công việc mang tính trường cửu đời đời chứ không phải công việc tạm bợ chóng qua!...
Ngày đăng: 07/09/2010 01:06 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Ma-ri-a nói với loài người một lời duy nhất: “Giê-su bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)...
Ngày đăng: 07/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Xin cho chúng con biết nhạy cảm và đồng cảm với những người anh chị em xung quanh chúng con, ngõ hầu chính những đau khổ chúng con đang có hoặc sẽ có cũng được Chúa thánh hoá và lảm cho đời sống chúng con được tháp nhập trọn vẹn nơi thập giá Chúa. X...
Ngày đăng: 06/09/2010 11:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn (1 Cr 11,19)....
Ngày đăng: 06/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Thay vì bỏ quá nhiều thời giờ tiền bạc, công sức vào việc chăm nom vẻ đẹp bên ngoài của mình để được “biến hình” nơi thân xác dễ phai tàn dễ héo úa của mình, thì cũng chú tâm đầu tư vào việc giải phẫu thẩm mỹ tâm hồn của mình qua việc cầu nguyện, ăn ...
Ngày đăng: 05/09/2010 10:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su nói: “Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống cách dồi dào” (Ga 10,10)...
Ngày đăng: 04/09/2010 08:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Phao-lô xác tín : “Ngoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1 Cr 2,2)....