Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 18/09/2010 12:03 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy dùng tiền của vào bốn mục đích: 1/ Góp phần phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. (x GLHT số 2041-2043) 2/ Đủ nuôi thân xác mình cho có sức khỏe để phục vụ tốt: Không hà tiện, không xa xỉ ! (x St 2,16) 3/ Dùng làm phương tiện để phụ...
Ngày đăng: 17/09/2010 11:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Như mưa thấm xuống đất làm cho đất phì nhiêu phát sinh sự sống, hơn thế Lời tự miệng Ta phán ra thấm vào lòng người sẽ không trở lại với Ta cách hư luống nhưng thực hiện điều Ta muốn (Is 55,10-11) ...
Ngày đăng: 16/09/2010 11:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người (1Cr 15,19)...
Ngày đăng: 15/09/2010 11:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng (1Sm 16,7)...
Ngày đăng: 14/09/2010 11:03 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài cũng phải trải qua đau khổ dãi dầu mà học cho biết vâng phục. Và một khi thành toàn, Ngài nên nguyên nhân cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng phục Người (Dt 5,8-9)...
Ngày đăng: 13/09/2010 11:49 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
- Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17,15) - Tôi không muốn biết gì ngoài Đức Ki-tô Giê-su bị đóng đinh thập giá. Phần tôi, ước gì tôi đừng có vênh vang nơi một điều gì trừ phi là nơi thập giá của Chúa chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, nhờ đó thế gian đ...
Ngày đăng: 12/09/2010 10:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16,12)....
Ngày đăng: 11/09/2010 01:32 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chịu thua lỗ về hết mọi sự trước mối lợi tuyệt vời là được học biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của tôi ! Điều quan trọng không phải tôi là người hoàn hảo, mà quan trọng vì Chúa Ki-tô chộp lấy tôi ! (Pl 3,8.12)...
Ngày đăng: 10/09/2010 10:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,12)....
Ngày đăng: 10/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Nguyện xin Thiên Chúa là mùa xuân Vĩnh Cửu, qua lời cầu xin của Mẹ Maria La Vang, ban cho toàn thể quí vị và các bạn Năm Mới Canh Dần tràn đầy niềm vui, thánh đức, và ân sủng trong Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen....
Ngày đăng: 09/09/2010 10:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân Ngài, khi anh em tôi có lỗi, tôi phải dùng Lời Chúa mà răn dạy nó, để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó, để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó ! (x Ed 33,7-9) ...
Ngày đăng: 08/09/2010 11:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,20-21)....