Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 12/11/2010 11:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
• Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17, 15)...
Ngày đăng: 11/11/2010 11:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất nó là kẻ ngu đần (Kn 13,1a)...
Ngày đăng: 10/11/2010 10:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa Giê-su dạy: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)....
Ngày đăng: 09/11/2010 11:01 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Gióp 1, 21: Chúa đã ban cho Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn Ngài !...
Ngày đăng: 08/11/2010 12:27 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em (1 Cr...
Ngày đăng: 07/11/2010 11:20 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
§ Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 17 dạy: “Tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực, mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn sống động”. § Lời Chúa là thầy dạy dỗ luôn tránh thói lọc lừa,...
Ngày đăng: 06/11/2010 11:07 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì ...
Ngày đăng: 05/11/2010 11:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
1. Góp phần phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. (x GLHT số 2041-2043) 2. Đủ nuôi thân xác mình cho có sức khỏe để phục vụ tốt: Không hà tiện, không xa xỉ ! (x St 2,16) 3. Dùng làm phương tiện để phục vụ đồng loại cho hữu hiệu nhất. (x Lc 1...
Ngày đăng: 04/11/2010 10:56 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại để họ được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa (Rm 15, 16)....
Ngày đăng: 03/11/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
• Chúa luôn gìn giữ tôi chẳng khác gì con ngươi mắt Ngài (Dnl 32,10). • Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì vẫn còn có Chúa đón nhận con (Tv 27/26,10). ...
Ngày đăng: 02/11/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Thiên Chúa chúc phúc cho con người, không phải chỉ khi nó gặp được Chúa, mà được Chúa chúc phúc ngay khi nó khởi sự đi tìm kiếm Ngài" (Triết gia Kierkegaard)...
Ngày đăng: 01/11/2010 10:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Trong mạc khải không nói rõ có luyện ngục, nhưng qua hai Công Đồng Florence số 1439 và Công Đồng Vat.II trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân số 49 dạy : “Trong các môn đệ của Chúa có những kẻ tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ hoàn tất c...