Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 27/10/2010 10:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Thiên Chúa là cờ trận của tôi!(Xh 17,15)...
Ngày đăng: 27/10/2010 09:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Hãy có những cảm nghĩ trung thực về Thiên Chúa, và tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thách thức Người, mới được Người cho gặp, những ai vẫn một niềm tin tưởng, mới được thấy mặt Người (Kn 1,2) ...
Ngày đăng: 26/10/2010 09:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hãy vào cổng hẹp, vì rộng rãi và thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, và lắm kẻ ngang qua đó, còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó !(Mt 7,13-14)...
Ngày đăng: 26/10/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
1/ Góp phần phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. (x GLHT số 2041-2043) 2/ Đủ nuôi thân xác mình cho có sức khỏe để phục vụ tốt: không hà tiện, không xa xỉ ! (x St 2,16) 3/ Dùng làm phương tiện để phục vụ đồng loại cho hữu hiệu nhất. (x Lc ...
Ngày đăng: 25/10/2010 11:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Không phải là tôi đã đoạt giải hay đã thành toàn, nhưng tôi đang ruổi theo để mà chụp lấy chiếm đoạt, bởi chưng tôi đã được Đức Ki-tô chộp lấy. Tôi chưa kể mình là đã chiếm đoạt được rồi, nhưng điều duy nhất là : quên phía sau mà lao mình tới trước, ...
Ngày đăng: 24/10/2010 10:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nâng đỡ những ai sa ngã và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên (Tv 145/144,14). Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin cho những người trông đợi Chúa đừng vì con mà phải thẹn thùng... ...
Ngày đăng: 23/10/2010 11:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Chúa không khinh chê! (Tv 50,19)...
Ngày đăng: 22/10/2010 10:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
• Sống lành phải hiểu là sống hiệp thông với Chúa Giê-su để phục vụ, còn sống dữ là không có Chúa Giê-su, dù có làm việc tốt. (x 1Ga 5,12 ; Cv 5,38-39 ; 1Cr 13,3) • Ai ở trong Đức Giê-su thì không còn bị lên án nữa ! (Rm 8,1) • Hứng theo xác thịt t...
Ngày đăng: 21/10/2010 10:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mt 5, 33-34: Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hoà với anh ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình....
Ngày đăng: 20/10/2010 10:34 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
• Lương bổng của tội là sự chết còn ơn huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời (Rm 6,23). • Thiên Chúa là cờ trận của tôi ! (Xh 17,15). • Ai vui thú với Lề Luật Chúa, họ làm gì cũng thành công ! (Tv 1,2-3) ...
Ngày đăng: 19/10/2010 10:46 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vào giờ chết: - Những gì tôi tiêu xài hoang phí, tôi phải trả lẽ trước tòa án Thiên Chúa. - Những gì tôi tích trữ để như thần hộ mệnh, tôi làm cớ cho người ta tranh giành nhau. - Chỉ có những gì tôi dùng đúng ý Chúa, mãi mãi thuộc về tôi (theo Mt ...
Ngày đăng: 18/10/2010 10:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đấng tác thánh là Đức Giê-su và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, vì thế Ngài không hổ thẹn gọi họ là anh em (Dt 2,11)....