Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
MỤC I - BÀI 8: MƯỢN ĐỒ
BÀI 8: MƯỢN ĐỒ
 
Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn! (Lc 16,10)
1/8: Khi mượn cái gì của ai, nên trả đúng thời hạn đã nói trước. Có thể nên viết vào tờ giấy tên người mượn, số điện thoại, ngày trả và gởi lại cho chủ.
2/8: Tuyệt đối không mượn khăn mặt, bàn chải đánh răng dùng chung.
3/8: Rất giới hạn mượn xe người khác. Cực chẳng đã vì cần việc đi gấp phải mượn. Khi đi về, nhớ đổ xăng và lau chùi sạch sẽ.
4/8: Không bao giờ đoán ý người chủ của sẵn sàng cho mình mượn đồ, rồi tự ý lấy mà không hỏi chủ của trước!
5/8: Mượn đồ của ai, nếu khi trả không còn nguyên vẹn như lúc mượn, thì phải nói với chủ của và xin bồi thường. 
Lên đầu trang