Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 14/05/2023 04:19 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THẦY KHÔNG ĐỂ ANH EM MỒ CÔI...
Ngày đăng: 11/05/2023 06:37 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 07/05/2023 06:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HÃY TIN TƯỞNG VÀO CHÚA VÀ TIN TƯỞNG VÀO THẦY....
Ngày đăng: 30/04/2023 06:14 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
TÔI LÀ CỬA CHO CHIÊN RA VÀO......
Ngày đăng: 16/04/2023 06:33 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
TÔMA, HÃY ĐẶT NGÓN TAY CON VÀO ĐÂY!...
Ngày đăng: 14/04/2023 05:30 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/04/2023 12:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/04/2023 12:43 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/04/2023 12:40 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/04/2023 06:31 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 04/04/2023 05:31 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 03/04/2023 06:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...