Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 03/04/2023 06:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 27/03/2023 05:21 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 26/03/2023 06:05 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 22/03/2023 07:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 21/03/2023 05:27 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 05/03/2023 11:46 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 19/02/2023 05:10 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG NHÂN HẬU...
Ngày đăng: 17/02/2023 01:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 15/02/2023 01:12 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/02/2023 03:40 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 14/02/2023 03:39 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/02/2023 09:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...