Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 11/09/2022 07:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA...
Ngày đăng: 09/09/2022 01:44 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 06/09/2022 06:39 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 28/08/2022 06:16 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG ; AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN...
Ngày đăng: 21/08/2022 05:20 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
video - cha Phi...
Ngày đăng: 19/08/2022 04:20 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 19/08/2022 04:18 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 12/08/2022 09:30 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
HỠI ĐOÀN CHIÊN NHỎ BÉ, ĐỪNG SỢ!...
Ngày đăng: 10/08/2022 07:17 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 31/07/2022 02:59 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
VIDEO...
Ngày đăng: 28/07/2022 08:45 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
audio - cha Phi...
Ngày đăng: 24/07/2022 04:47 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
Anh em cứ xin thì sẽ được ; cứ tìm thì sẽ thấy....