Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 17/04/2016 05:28 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Nhiệm vụ mục tử của Giáo Hội vẫn mãi là nhiệm vụ hàng đầu. Nhiệm vu ấy không chỉ dành riêng cho những vị được lãnh bí tích đặc biệt, mà còn là nhiệm vụ của mỗi tín hữu nói chung qua môi trường xã hội và gia đình của mình....
Ngày đăng: 10/04/2016 08:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Tiêu chuẩn hàng đầu mà Chúa cần nơi ông Phêrô là lòng mến của ông....
Ngày đăng: 27/03/2016 07:17 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cl 3, 1-2)...
Ngày đăng: 19/03/2016 02:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Học lấy gương của Chúa Giêsu, chúng ta sẵn sàng chấp nhận đau khổ vì người mình yêu thương. Chính tình yêu của chúng ta đem lại ý nghĩa cho nỗi đau khổ của chúng ta. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu đem lại lòng can đảm, sức mạnh và niềm hy vọng cho tấ...
Ngày đăng: 13/03/2016 05:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!" (Ga 8,11)...
Ngày đăng: 05/03/2016 07:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Người anh cả sống trong sự yên ổn và yêu thương của cha nhưng anh lại không nhận ra điều đó ......
Ngày đăng: 13/02/2016 04:01 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Phương thế để lướt thắng cám dỗ là cầu nguyện, sống kết hợp với Chúa, và lấy Lời Chúa làm đèn soi như lời thánh Phaolô đã khuyên: Anh em hãy cầm lấy khí giới của Thiên Chúa mà chống cự với ma quỷ....
Ngày đăng: 05/02/2016 09:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“ Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Khiêm tốn nhận biết mình bất xứng, hèn kém, tội lỗi cũng là thái độ cần có của người tông đồ Chúa....
Ngày đăng: 31/01/2016 07:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Chúng ta có khuynh hướng lấy mình làm thước đo sự thật. Đừng bắt Thiên Chúa phải phục vụ ý riêng của mình mà hãy nghe và làm theo ý của Thiên Chúa; và trong quan hệ với nhau, đừng bắt người khác phải theo ý nghĩ, tình cảm của mình....
Ngày đăng: 17/01/2016 10:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“ Ngài bảo gì, các anh hãy làm theo.” Lời Mẹ nói với gia nhân trong tiệc cưới cũng là lời nhắn nhủ chúng ta ngày nay: hãy lắng nghe,sống và làm theo những gì Chúa dạy...
Ngày đăng: 09/01/2016 08:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Chúa Giêsu chịu phép rửa là bài học dạy chúng ta sống khiêm nhường nhận ra chân giá trị của mình để từ đó phải biết sống như thế nào cho phù hợp....
Ngày đăng: 01/01/2016 08:13 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Trong cuộc hành trình đức tin của mình, người Kitô hữu cũng phải tìm con đường khác mà đi, không trở lại với nếp sống cũ như Hêrôđê đang ngóng chờ, nhưng phải bước theo con đường mới là đem Chúa và lòng thương xót của Ngài đến với hết mọi người. Đã t...
Đang hiển thị 85-96 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »