Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 15/07/2016 07:53 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Hãy chọn lấy phần tốt nhất như thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Côlôxê: “Chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.” (Cl 1: 27b)...
Ngày đăng: 11/07/2016 07:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Chúa cũng nói với chúng ta như đã nói với ông luật sĩ: “Ông hãy đi, và cũng làm như vậy.” Và chúng ta đáp lại mệnh lệnh ấy bằng tình cảm và hành động nào? Như thầy tư tế và thầy Lêvi hay như người Samari?...
Ngày đăng: 02/07/2016 05:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Thỏa mãn được những khát vọng của người khác là đã đem đến cho họ sự bình an. Để có bình an, trước hết chúng ta phải có bình an, thứ hai chúng ta muốn chia sẻ bình an và thứ ba người ta chịu tiếp nhận bình an. Ai cố chấp, không tiếp nhận sự bình an ...
Ngày đăng: 26/06/2016 03:58 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. (Ga 15: 16)...
Ngày đăng: 14/06/2016 02:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”...
Ngày đăng: 05/06/2016 02:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“ Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2:20b)...
Ngày đăng: 28/05/2016 11:14 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Kết thúc Thánh lễ, sau khi nhận bình an của Chúa, từ Thánh Lễ trong nhà thờ, chúng ta lại được sai đi vào thánh lễ ngoài đời bằng lệnh truyền: “ Chính anh em hãy cho họ ăn.”...
Ngày đăng: 21/05/2016 09:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm yêu thương, mầu nhiệm hiệp nhất, mầu nhiệm sự sống. Ba Ngôi Thiên Chúa là mẫu gương yêu thương trong gia đình, ngoài xã hội...
Ngày đăng: 14/05/2016 07:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Để đạt được sự hiệp nhất trong yêu thương, đòi hỏi chúng ta phải dẹp bỏ phân cách, đố kỵ, chia rẽ, đầu óc bè phái cục bộ. Hòa đồng giữa những khác biệt, yêu thương tha thứ chấp nhận tôn trọng nhau là những yêu tố của sự hiệp nhất theo tinh thần của T...
Ngày đăng: 09/05/2016 01:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Đức Giêsu về trời đánh dấu một bước ngoặc trong việc thực hiện kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa. Trước đây, Ngài là người đích thân làm công việc đó; nhưng từ, đây nhiệm vụ ấy lại được truyền giao cho mỗi Kitô hữu và cho Giáo hội qua sự trợ...
Ngày đăng: 30/04/2016 10:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Người Kitô hữu trước hết phải là người tin và yêu mến Thiên Chúa. Để thể hiện tình yêu ấy, chúng ta phải hành động: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”...
Ngày đăng: 24/04/2016 05:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13: 34)...
Đang hiển thị 73-84 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »