Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Suy niệm Tin Mừng
Bài suy niệm, chia sẻ
Ngày đăng: 03/10/2015 06:35 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Mục đích của hôn nhân giữa người nam và người nữ là tạo nên một cộng đồng sống chung suốt đời. Tự bản tính của hôn nhân là hướng về thiện ích của đôi vợ chồng và về việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Đặc tính chính yếu của hôn nhân là đơn nhất, bất...
Ngày đăng: 27/09/2015 05:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40)...
Ngày đăng: 18/09/2015 07:01 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Sự cao trọng đích thực trong nước Thiên Chúa không phải ở chỗ thống trị người khác, nhưng là làm tôi tớ và phục vụ tha nhân....
Ngày đăng: 12/09/2015 05:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? “ - “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.” (Gc 2:14,17)...
Ngày đăng: 07/09/2015 06:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Xin Chúa mở tai và mắt của tâm hồn chúng ta để biết lắng nghe Lời Ngài, lắng nghe nỗi khổ của tha nhân, để tuyên xưng đức tin, ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, rao truyền Lời Ngài, và làm chứng về Ngài, để đối thoại, hiệp thông với tha nhân....
Ngày đăng: 29/08/2015 10:45 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.” (Gc 1:21)...
Ngày đăng: 23/08/2015 04:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban cho hết mọi người qua chính cuộc sống của mỗi người, qua sự tự do và ý chí của con người để cho Thiên Chúa hành động...
Ngày đăng: 18/08/2015 01:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
“Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” (Ga 6: 53) và: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6: 54)...
Ngày đăng: 09/08/2015 08:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Muốn có được lương thực đem lại sự sống đời đời thì chúng ta phải tin và đến với Chúa như Ngài đã nói: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6: 29)...
Ngày đăng: 01/08/2015 09:21 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông (Ga 6:27)...
Ngày đăng: 27/07/2015 10:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. (Ep 4: 2-3)...
Ngày đăng: 18/07/2015 02:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Nghỉ ngơi của Chúa Giêsu là cầu nguyện, là giây phút tâm sự với Chúa Cha. Đó là giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời nhất mà ở đó, Ngài tìm được sự âu yếm nâng đỡ và khích lệ của Chúa Cha....
Đang hiển thị 109-120 (tổng 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trang trước · Trang kế tiếp »