Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM B
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI  ĐỌC I : Is 53,10-11

            10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.11 Nhờ nỗi thống khổ của mình,người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

ĐÁP CA : Tv 32

Đ. 22    Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

4 Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Cha chan hoà mặt đất.

18 Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Cha yêu thương, 19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,bởi Người luôn che chở phù trì. 22 Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

BÀI  ĐỌC II : Dt 4,14-16

            Thưa anh em, 14 Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Mc 10,45b

            Hall-Hall : Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Hall.

TIN MỪNG : Mc 10,35-45

            Khi ấy, 35 hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."

            Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lĩnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

BÀI GIẢNG

LÀM ĐẦY TỚ ĐỂ TRỞ THÀNH THỦ LÃNH

            Thực ra, “ai mơ ước được làm thủ lãnh, là mơ ước một điều tốt lành” (1Tm 3,1) Ngay khi Thiên Chúa mới tạo dựng ông Ađam,sứ mệnh đầu tiên Chúa trao cho con người là làm thủ lãnh muôn loài trong vũ trụ (x St 1,28b). Do đó, nếu ai không ý thức về sứ mệnh thủ lãnh Chúa trao cho mình, mà chỉ nghĩ sinh ra để làm đầy tớ, phải luôn luôn làm hài lòng người đời, thì người ấy phải biết rằng : họ không xứng đáng là nô lệ của Đức Kitô (x Gl 1,10) .

Bởi lẽ, nếu quên vai trò làm chủ, mà chỉ nghĩ mình là đầy tớ, thì :

- Bị người khác lợi dụng.

- Thiếu sáng kiến trong việc làm, mà chỉ cần làm theo lệnh người người khác.

Sứ mệnh làm thủ lãnh của “người tôi tớ Chúa” được xác định và trao ban ngay từ khi họ lãnh Bí Tích Thánh Tẩy qua ba chức danh : Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế.

Vì vậy lời giáo huấn của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi họ chỉ tranh giành và chạy chọt chức quyền để bắt người khác làm đầy tớ cho mình (x Mc 10,42). Chúa Giêsu đã bắt họ phải đi ngược điều họ mơ ước, tức là phải học cách làm đầy tớ với Chúa Giêsu để đồng tham dự vào chức Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Ngài. Nói cách khác, làm tôi tớ như Chúa Giêsu là “uống chén đắng Ngài uống, chịu thanh tẩy Ngài phải chịu, rồi chức quyền đương nhiên đến với những ai chọn sống phục vụ như Ngài” (x Mc 10,38-40).

Ngôn sứ Isaia trong Bài ca thứ tư về Người Tôi Tớ của Chúa (BĐ I) đã diễn tả về “chén đắng” và “thanh tẩy” của Chúa Giêsu như sau :

- Để diễn tả chức Tư tế : “Ngài bị nghiền nát để làm lễ vật đền tội cho dân được phục hồi” (x Is 53,10).

- Để diễn tả chức Ngôn sứ : “Kiếp sống lao đao của Ngài đem ánh sáng chân lý giác ngộ mọi người” (x Is 53,11a).

- Để diễn tả chức Vương đế : “Ngài bị liệt vào hàng ngỗ nghịch, là mang lấy tội lỗi nhiều người, để bầu chữa cho kẻ ngỗ nghịch, nên được Chúa ban muôn người làm gia sản và được nhận chiến lợi phẩm Ngài chia cho” (x Is 53,11b).

            Ta lưu ý ba chức năng thủ lãnh được trao ban khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy : Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế, mang hàm ý là  muốn làm vua, trước đó phải phải tròn trách nhiệm ngôn sứ, muốn làm tròn trách nhiệm ngôn sứ, trước đó phải làm tròn trách nhiệm tư tế, muốn làm tròn trách nhiệm tư tế, thánh Tông Đồ dạy : “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng - Thánh Lễ, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,14-16 : Bài đọc II).

Và còn được Ngài chuyển cầu cho ai cùng tham dự một Hy tế Ngài dâng, được hiện tại hóa trong Thánh lễ Hội Thánh cử hành, tức là kéo Thánh Lễ vô hình trên trời thành hữu hình ở trần gian. Nói tắt, để làm tròn nhiệm vụ thủ lãnh, ta phải tích cực tham dự Thánh Lễ.

            Của lễ ta cùng hiệp dâng với Chúa Giêsu trong Thánh Lễ là sự yếu hèn của ta (x Tv 50,18-19). Mà một trong những yếu hèn của con người đó là tranh nhau quyền bính, nó đã phát khởi ngay khi còn trong lòng mẹ (x Tv 50,7).

            Thực vậy,

            * Khi bà Rêbecca mang thai Giacob và Esau, hai cậu đã tranh quyền đánh nhau trong bụng mẹ, đến nỗi làm bà ôm bụng kêu la : “Thế này thì sống sao nổi !” Rồi Esau chui ra, Giacob cầm chân lôi lại (x St 25,21-26).

            * Hai con của bà Thamar là Phares và Zêrakh cũng tranh giành quyền trưởng nam (được chia 2/3 gia tài- Dnl 21,17) nên cậu nào cũng đòi ra trước ! Bà mẹ đã cẩn thận dặn cô đỡ : “Cháu nào ra trước, cô lấy sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay cho cháu, kẻo sợ hai đứa giống nhau, vì cùng đúc một lò, không biết đứa nào là anh, đứa nào là em.” Nghe mẹ nói thế, Phares liền thò tay ra trước, cô đỡ liền buộc chỉ đỏ vào tay cậu, thế là Zêrakh đạp cho Phares một phát, cậu đau quá kéo tay vào, chỉ đợi có thế, Zêrakh chui tuột ra ! (x St 38)

            Tưởng rằng tội tranh nhau chức quyền của các con bà Rêbecca và Thamar đã di căn đến Nhóm Mười Hai Chúa Giêsu chọn, nổi bật nhất là hai con của bà Zêbêđê là Giacôbê và Gioan mà Tin Mừng hôm nay nhắc lại ! Rõ ràng các Tông Đồ lúc đầu xem ra rất quảng đại, vị tha: dám bỏ cả vợ con, nghề nghiệp, tài sản mà đi theo Chúa. Thế nhưng lòng họ lúc nào cũng mơ ước được quyền cao chức trọng, kể cả lúc Chúa Giêsu Phục Sinh đến gặp họ, câu hỏi đầu tiên họ đặt ra với Ngài là : “Thưa Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục vương quyền Israel chăng?” (Cv 1,6) Để khi được chia quyền, thì muốn bao nhiêu vợ mà chẳng có, muốn thu tích bao nhiêu vàng bạc châu báu đâu có ai cản ! Nhưng nhờ họ kiên nhẫn theo Chúa đến cùng, sau này họ rất quảng đại, đến liều cả mạng sống vì sứ mệnh Chúa trao. Đúng là dù ta có tồi tệ đến đâu đi nữa, nếu cứ kiên vững theo Chúa Giêsu, chắc chắn ta sẽ được Ngài biến đổi nên Thánh !

Nếu tôi không tìm kiếm chức quyền,

Tôi chẳng sợ bị người quyền thế hãm hại.

Nếu tôi không mơ ước giàu sang,

Tôi chẳng bao giờ bị của cải vần xoay.

Nếu tôi không chạy theo danh vọng,

Tôi sẽ hoán chuyển tủi nhục thành khiêm tốn.

Nếu tôi không ghen tỵ với ai,

Tôi sẽ bằng lòng với điều tốt Chúa ban.

Nếu tôi không chạy ngược chạy xuôi,

Tôi sẽ có giờ làm mọi điều cần thiết.

Nếu tôi làm không mong đời đáp đền,

Tôi mới thực là người phục vụ của Chúa.

Nếu tôi không vướng vào cạnh tranh,

Tôi sẽ thấy được điều tốt nơi người khác.

Nếu tôi sống đẹp thời hiện tại,

Tôi làm chủ được quá khứ và tương lai.

Nếu tôi biết chấp nhận thất bại,

Tôi sẽ được giải thoát khỏi mọi thất vọng.

Nếu tôi yêu thương cả kẻ hại mình,

Tôi sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao ! (x Lc 6,35)

THUỘC LÒNG.

            Muốn làm lãnh tụ, phục vụ anh em.

            Muốn làm người đầu, phải hầu mọi người.

Muốn giống Giêsu, phải hiến mạng mình.

(x Mc 10,43-45)

http://phaolomoi.net

Lm Giuse Đinh Quang Thịnh

 


 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: