Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 09/12/2019 06:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHUA NHAT 2 VONG A...
Ngày đăng: 01/12/2019 08:24 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 24/11/2019 10:28 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CN 34-C...
Ngày đăng: 20/05/2019 03:34 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LCTX...
Ngày đăng: 20/05/2019 03:33 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 5 PS NAM C...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:26 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
đi tìm chân lý...