Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 29/02/2020 09:10 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
KÍNH DANH THÁNH MẸ MARIA...
Ngày đăng: 19/02/2020 09:02 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 4 SAU CN 6 TN...
Ngày đăng: 12/02/2020 08:45 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 4 SAU CN 5 TN...
Ngày đăng: 10/02/2020 08:16 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ 2 SAU CN 5 TN...
Ngày đăng: 06/02/2020 10:13 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
THỨ NĂM SAU CN 4 TN NĂM CHẴN...
Ngày đăng: 25/12/2019 06:57 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 09/12/2019 08:49 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LỄ MẸ VÔ NHIỄM ...
Ngày đăng: 09/12/2019 06:35 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHUA NHAT 2 VONG A...
Ngày đăng: 01/12/2019 08:24 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHA PHI...
Ngày đăng: 24/11/2019 10:28 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CN 34-C...
Ngày đăng: 20/05/2019 03:34 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
LCTX...
Ngày đăng: 20/05/2019 03:33 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
CHÚA NHẬT 5 PS NAM C...