Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 07/01/2021 11:29 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO ENGLISHMASS - CHA PHI...
Ngày đăng: 05/01/2021 09:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/01/2021 07:31 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO...
Ngày đăng: 03/01/2021 07:26 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 03/01/2021 07:25 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 23/12/2020 07:38 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 20/12/2020 08:06 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 14/12/2020 09:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 03/12/2020 11:53 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ENGLISH MASS...
Ngày đăng: 02/12/2020 08:56 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 02/12/2020 07:52 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 29/11/2020 08:19 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...