Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 31/10/2019 10:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO...
Ngày đăng: 23/06/2019 03:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THÁNH TÂM...
Ngày đăng: 02/06/2019 04:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ THĂNG THIÊN...
Ngày đăng: 19/05/2019 07:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 PS NAM C...
Ngày đăng: 29/04/2019 09:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
KÍNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG...
Ngày đăng: 09/03/2019 05:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
TINH TAM...
Ngày đăng: 06/03/2019 06:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO CỦA CHA DANH...
Ngày đăng: 07/02/2019 03:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
TET_CHA_DANH...
Ngày đăng: 23/12/2018 02:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 23/12/2018 02:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
VAI TRÒ CỦA ÔNG GIOAN TẨY GIẢ...
Ngày đăng: 31/10/2018 12:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI GIẢNG VIDEO...