Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 04/09/2020 05:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
audio - CHA DANH...
Ngày đăng: 28/08/2020 05:38 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHA GIUSE DANH...
Ngày đăng: 22/08/2020 07:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 22/08/2020 07:40 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A...
Ngày đăng: 15/08/2020 06:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ME LEN TROI...
Ngày đăng: 29/05/2020 11:25 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO ...
Ngày đăng: 11/04/2020 09:20 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ PHỤC SINH ABC_ CHA DANH...
Ngày đăng: 29/03/2020 12:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A...
Ngày đăng: 27/03/2020 04:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_2...
Ngày đăng: 24/03/2020 10:21 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
PHAOLOMOI_2020_1...
Ngày đăng: 04/01/2020 03:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
LỄ HIỂN LINH _ABC...
Ngày đăng: 31/10/2019 10:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO...