Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Tin tức
Vatican xuất hiện như một vai trò chủ chốt trên hiện trường quốc tế sau vụ WikiLeaks


VietCatholic News (24 Dec 2010 04:16)

VATICAN (CNS) – Nếu có một kết luận rõ ràng được rút tiả từ những tiết lộ của WikiLeaks về những vấn đề liên quan đến Vatican, thì đó là Hoa Kỳ hết sức coi trọng Vatican và các hoạt động chính trị của Tòa Thánh.

Qua rất nhiều điện văn trong các năm gần đây, các giới chức của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã báo cáo về Hoa Thịnh Đốn ảnh hưởng của các chuyến tông du, các lời tuyên bố và các văn kiện của Đức Thánh Cha; về các nỗ lực âm thầm của Vatican để ngăn chăn các vụ tranh chấp; về sự biến chuyển của giáo huấn Công Giáo đối với vấn đề luân lý sinh học; và cả về các hậu quả hoàn vũ của các hoạt động đại kết.

Khi một cơ quan của Toà Thánh tổ chức một buổi hội thảo về các thực phẩm bị biến chế về đặc tính di truyền, toà đại sứ Hoa Kỳ đã chú ý. Khi Vatican lên án việc buôn người, các giới chức tòa đại sứ Hoa Kỳ đã họp với các đồng nghiệp tại Vatican để mở rộng các lãnh vực hợp tác và cộng tác trong vấn đề này.

Và khi Đức Thánh Cha Benedict XVI nói vào năm 2007 là "Không có gì tích cực đến từ Iraq, đang bị xâu xé vì những vụ thảm sát liên tục trong khi dân chúng phải trốn chạy,” Tòa đại sứ đã phản đối, và nói với một giới chức cao cấp của Tòa Thánh là Iraq đang có những phát triển tích cực và các nhận xét của Đức Thánh Cha thiếu tính cách xây dựng.

Đọc các điện tín, khó có thể tưởng tượng là trước năm 1984 Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với Vatican.

Ngày nay, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ có năm giới chức ngoại giao và một văn phòng yểm trợ với 14 nhân viên, và được coi là một phái đoàn bận rộn nhất được gửi đến Vatican.

Bùi Hữu Thư

Lên đầu trang