Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 10/06/2018 07:02 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...
Ngày đăng: 08/06/2018 01:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.”...
Ngày đăng: 02/06/2018 04:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 02/06/2018 04:10 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...
Ngày đăng: 21/11/2017 12:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày đăng: 20/11/2017 04:00 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ. ...
Ngày đăng: 20/11/2017 04:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. ...
Ngày đăng: 19/11/2017 04:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. ...
Ngày đăng: 18/11/2017 01:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 17/11/2017 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. ...
Ngày đăng: 16/11/2017 02:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. ...
Ngày đăng: 15/11/2017 04:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. ...