Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 03/02/2019 03:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. ...
Ngày đăng: 12/01/2019 11:02 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng....
Ngày đăng: 23/12/2018 02:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 23/12/2018 02:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
ĐẤNG CỨU TINH...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
VAI TRÒ CỦA ÔNG GIOAN TẨY GIẢ...
Ngày đăng: 17/12/2018 07:26 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
đi tìm chân lý...
Ngày đăng: 09/11/2018 04:52 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 01/11/2018 11:56 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...
Ngày đăng: 31/10/2018 12:23 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI GIẢNG VIDEO...
Ngày đăng: 19/10/2018 07:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. (KHÔNG AUDIO)...
Ngày đăng: 10/06/2018 07:33 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. ...
Ngày đăng: 10/06/2018 07:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài....