Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 05/01/2021 09:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/01/2021 07:31 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO...
Ngày đăng: 03/01/2021 07:26 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 03/01/2021 07:25 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 25/12/2020 07:18 PM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
bài CHA DANH...
Ngày đăng: 23/12/2020 07:38 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 20/12/2020 08:06 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 18/12/2020 03:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO - BÀI HÁT...
Ngày đăng: 18/12/2020 03:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
BÀI WORD - CHA DANH...
Ngày đăng: 14/12/2020 09:22 AM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
AUDIO - CHA PHI...
Ngày đăng: 04/12/2020 04:37 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
AUDIO - CHA DANH...
Ngày đăng: 03/12/2020 11:53 PM | Tác giả: Lm. Augustin Lê Quý Phi
ENGLISH MASS...