Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 01/10/2010 11:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thiên thần là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ (Dt 1,14)....
Ngày đăng: 30/09/2010 11:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi ! (2Cr 5,14) "Tôi vẫn tin rằng đời tu vẫn như thế, nên không một đau khổ nào làm tôi kinh ngạc" (Theresa HĐ Jesus)...
Ngày đăng: 29/09/2010 11:21 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế (HCHT số 35)....
Ngày đăng: 28/09/2010 10:34 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai có tâm hồn say mê đọc Lời Chúa như ông Nathanael thì được Chúa xác nhận : “Người ấy trong lòng không có gì gian dối” (x Ga 1,47)....
Ngày đăng: 27/09/2010 12:39 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu cho những kẻ tội lỗi chống đối mình, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức phải đổ máu (Dt 12,3-4)...
Ngày đăng: 26/09/2010 11:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
"CHÚA đã ban cho, CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh CHÚA!" (G 1,21)...
Ngày đăng: 25/09/2010 10:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại ! (1Tm 6,7-9) ...
Ngày đăng: 24/09/2010 06:30 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại (Rm 6,5)...
Ngày đăng: 23/09/2010 11:13 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngoài Chúa Ki-tô Giê-su chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác ! (1Cr 2,2)....
Ngày đăng: 22/09/2010 10:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ ác luôn luôn chạy trốn, dù không ai đuổi bắt! Còn người công chính đứng vững tựa sư tử non ! (Cn 28,1)...
Ngày đăng: 21/09/2010 10:51 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Vừa gặp Lời Chúa tôi nuốt chửng, Lời Chúa làm hoan lạc đời tôi, vì trên tôi danh Ngài được kêu khấn (Gr 15,16). ...
Ngày đăng: 20/09/2010 11:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi là tù nhân trong Chúa để sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban (Ep 4,1)...