Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 04/09/2010 08:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Phao-lô xác tín : “Ngoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1 Cr 2,2)....
Ngày đăng: 03/09/2010 10:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ ...
Ngày đăng: 02/09/2010 10:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mục đích ăn chay là phải tìm lại được sự hiện diện của Chúa Giê-su trong tâm hồn (x Mt 9,15). Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi t...
Ngày đăng: 01/09/2010 06:53 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến(Cv 20,32)...
Ngày đăng: 01/09/2010 09:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Gioan 10, 27-30 ...
Ngày đăng: 31/08/2010 10:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đặt việc cầu nguyện quan trọng nhất. Sau cầu nguyện là giảng Lời để nuôi linh hồn người ta. Cuối cùng phục vụ nhu cầu thân xác mọi người. (Theo Lc 4,38-44) ...
Ngày đăng: 31/08/2010 10:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Trước khi về trời, Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ sứ vụ loan báo Tin Mừng như sau: “Anh em hãy ra đi rửa tôi cho muôn dân nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và giảng dạy cho họ hết mọi điều Thầy truyền day cho anh em”...
Ngày đăng: 30/08/2010 10:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1 Tx...
Ngày đăng: 29/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? (Rm 11, 33-34)...
Ngày đăng: 28/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Khiêm nhường là nhận sự thật: mọi ơn Chúa ban cho mình là để phục vụ đồng loại theo gương Chúa Giê-su. (x Lc 1,48-49)...
Ngày đăng: 27/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24)...
Ngày đăng: 26/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tại tiệc cưới Ca-na báo trước hình ảnh tiệc Cưới Con Chiên, Hy-tế Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a căn dặn loài người : “Giê-su bảo gì, cứ làm theo!”...