Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      DVD Cha Danh - Cha Thái
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 05/11/2017 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Nếu anh em ở lại trong Lời của Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. ...
Ngày đăng: 04/11/2017 01:27 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đón nhận chân lý là đón nhận Chúa Giêsu, khước từ chân lý là khước từ Chúa Giêsu, vì chỉ nơi Chúa Giêsu mới có chân lý (theo Mt 23,10 ; Ga 18,37c)....
Ngày đăng: 03/11/2017 01:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 02/11/2017 01:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 01/11/2017 01:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 31/10/2017 12:44 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 30/10/2017 02:24 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 29/10/2017 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 28/10/2017 01:19 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 27/10/2017 02:45 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO ...
Ngày đăng: 26/10/2017 04:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...