Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 18/11/2017 01:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 17/11/2017 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. ...
Ngày đăng: 16/11/2017 02:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. ...
Ngày đăng: 15/11/2017 04:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. ...
Ngày đăng: 14/11/2017 02:41 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. ...
Ngày đăng: 13/11/2017 04:36 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. ...
Ngày đăng: 12/11/2017 02:18 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...
Ngày đăng: 12/11/2017 02:15 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...
Ngày đăng: 11/11/2017 01:05 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. ...
Ngày đăng: 10/11/2017 01:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có....
Ngày đăng: 09/11/2017 02:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ai giữ Lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. ...
Ngày đăng: 08/11/2017 01:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Chúa phán : Ta đã chọn và thánh hóa nhà này, để Danh Ta ngự nơi đây đến muôn đời. ...