Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 05/10/2017 04:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. ...
Ngày đăng: 04/10/2017 02:31 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. ...
Ngày đăng: 03/10/2017 02:42 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...
Ngày đăng: 02/10/2017 04:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Con Người đến để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người....
Ngày đăng: 01/10/2017 02:09 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. ...
Ngày đăng: 30/09/2017 01:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi....
Ngày đăng: 29/09/2017 04:47 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. ...
Ngày đăng: 28/09/2017 02:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý....
Ngày đăng: 27/09/2017 01:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”...
Ngày đăng: 26/09/2017 12:53 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng....
Ngày đăng: 25/09/2017 03:08 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. ...
Ngày đăng: 24/09/2017 03:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em. ...