Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 26/10/2017 04:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
AUDIO...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. ...
Ngày đăng: 25/10/2017 12:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
XIN LỖI, TRANG WEB ĐANG CÓ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT, NÊN BÀI WORD CHƯA ĐƯA LÊN ĐƯỢC. XIN THÔNG CẢM...
Ngày đăng: 23/10/2017 12:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. ...
Ngày đăng: 22/10/2017 01:48 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. ...
Ngày đăng: 21/10/2017 02:16 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. ...
Ngày đăng: 20/10/2017 02:14 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. ...
Ngày đăng: 19/10/2017 12:54 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài....
Ngày đăng: 18/10/2017 01:29 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. ...
Ngày đăng: 17/10/2017 03:55 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. ...
Ngày đăng: 16/10/2017 01:22 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Lời Thiên Chúa là Lời sống động và hữu hiệu, Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. ...
Ngày đăng: 15/10/2017 04:04 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. ...