Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 10 TN NĂM LẺ
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC: 2Cr 5,14-21

14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

ĐÁP CA : Tv 103/102

Đ.  Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. (c 8a)

1 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! 2 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3 CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, 9 chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 10 Người không cứ tội ta mà xét xử,không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. 12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Tv 119/118, 36a.29b

Hall-Hall : Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Hall.

TIN MỪNG : Mt 5, 33-37

            33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

BÀI GIẢNG

THA THỨ VÀ HY SINH CHO NHAU HƠN LỜI THỀ

            Có nhiều vấn đề phải thề theo Luật dạy, là việc ẮT CÓ nhưng KHÔNG ĐỦ làm nền tảng cho sự thật.

            Đan cử : Luật Hôn phối đòi đôi vợ chồng phải nói lên sự chung thủy yêu thương nhau trọn đời trước mặt vị đại diện cộng đoàn chứng giám. Nhưng sau một chuỗi ngày họ sống với nhau, nếu họ dựa vào giáo huấn của Chúa để xét mình : “Khi nhìn người khác phái (không phải vợ chồng) mà lòng động lòng lo vì tính dục, đã là phạm tội ngoại tình” (x Mt 5,27-30), thì chắc chắn vợ chồng nào cũng đã có lần lỗi lời thề chung thủy với nhau.

            Cũng như giáo huấn hôm nay Đức Giêsu dạy : “Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37 : Tin  Mừng). ai lấy lời này để xét mình thì nơi nội tâm kẻ ấy phải thú nhận : nhiều lúc họ đã nhốt Chúa sống chung với quỷ! Vì có lúc họ sống thật lòng (có Chúa), có khi họ lại họ lại thiếu chân thật (có quỷ). Chính vì thế, thánh Phao lô nhắc lại lời kinh : “Không một ai công chính, không một ai, không ai còn có lương tri, hư đốn cả lũ! Hành thiện không còn có ai, một người cũng không” (Rm 3,10-12). Thật đúng như lời Tv 116/115,11: “Mọi người đều giả dối!”

Kể cả lúc người Kitô hữu tin vào sứ mệnh Chúa trao cho Hội Thánh loan báo ơn giảng hòa (2Cr 5,19 : BĐ năm lẻ), để gọi là thật lòng ăn năn các tội mình đã phạm, rồi đến tòa Hòa Giải xưng thú tội với Chúa, xin quyết tâm chừa cải. Nếu đúng thật như thế, kẻ có tội chỉ dám xưng tội 5,7 lần là không dám xưng nữa. Bởi vì trải nghiệm đời sống Đạo cho thấy sau đó con người vẫn yếu đuối tái phạm như thường, hoá ra những lần thật lòng sám hối đó chỉ là nói dối Chúa!?

Nhưng rất may, có lời Kinh Thánh dạy : “Người công chính một ngày ngã 7 lần cũng trỗi dậy được” (Cn 24,16), nhờ vậy các hối nhân mới dám đến tòa Hòa Giải nhiều lần, và còn vì “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử,không trả báo ta xứng với lỗi lầm.” (Tv 103/102,8-10 : ĐC năm lẻ).

Thế nên thánh Tông Đồ động viên chúng ta : “Vì tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, … để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình…Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. …Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải….Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa, Đấng chẳng hề biết tội là gì, Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2Cr 5,14-21 : BĐ năm lẻ).

            Nhờ được nên thọ tạo mới, nên người Công Giáo luôn cất lời cầu : “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ.Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng là chén phúc lộc dành cho con ; số mạng con, chính Ngài nắm giữ” (Tv 16/15,1-5 : ĐC năm chẵn).

            Chính nhờ được Chúa là phần gia nghiệp, mà ta luôn được Ngài giúp thực hành “thánh ý Chúa và tuân giữ luật pháp Ngài” (THTM). Do đó ta không cần dùng lời thề thốt để đo lường sự trung tín của mình hay đối phương, nhưng sẵn lòng “chấp nhận nhau như Đức Kitô đã chấp nhận anh em” (Rm 15,7).

            Một khi đã được nên công chính nhờ hòa giải với Chúa và sống chan hòa với anh em nhờ “tình yêu Đức Kitô thúc bách” (2Cr 5,14) là ta đã trở nên môn đệ của Đức Giêsu, nên chứng nhân cho Ngài ngay trong việc bổn phận hằng ngày để đưa Chúa đến với mọi người chung quanh chưa biết Chúa, và thực thi hoạt động không thể thiếu của người Công Giáo mà giáo huấn Công Đồng Vat.II trong HCHT số 35 dạy : “Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Phúc Âm cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế”. Việc làm này cũng không thua kém việc ngôn sứ Êlya kêu gọi Êlysa làm môn đệ cho ông để tiếp nối sứ mệnh ngôn sứ, qua hành động ném chiếc áo choàng của ông cho Êlysa, đồng nghĩa việc ông Elysa sẽ được tinh thần gấp đôi thầy (x 1V 19,19-21 : BĐ năm chẵn).

THUỘC LÒNG

‘Có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (Mt 5,37).

 

 

 

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác:
  • CÁC THÁNH_1 (31/10/2019 09:56 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh)
  • CÁC THÁNH_1 (31/10/2019 10:08 | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh)