Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC : Cv 5, 17-21

              17 Bấy giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông -tức là phái Xa-đốc- ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức,18 họ bắt các Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng.

            19 Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói:20 "Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống."21 Nghe thế, các ông vào Đền Thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy.

              22 Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo23 rằng: "Chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa; nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong."24 Nghe những lời ấy, viên lãnh binh Đền Thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra.25 Bấy giờ có một người đến báo cáo cho họ: "Những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy cho dân! "26 Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá.

ĐÁP CA : Tv 33

Đ.        Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời.  (c 7a)

2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. 5 Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. 7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. 9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 3,16

            Hall-Hall :  Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Hall.

TIN MỪNG : Ga 3, 16-21

            16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

BÀI GIẢNG

BÍ TÍCH THÁNH TẨY, KHAI MỞ NGUỒN SỐNG

            Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy : “Ai không lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, không thể lãnh nhận ơn trong các Bí tích khác”. Như thế Bí tích Thánh Tẩy khơi nguồn ơn cứu độ, vì chỉ ai được tháp vào Chúa Giêsu,mới được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (x Ga 1,16). Bởi thế kẻ nào khước từ Bí tích này là tự sát. Quả thật

I. BÍ TÍCH THÁNH TẨY KHƠI NGUỒN SỐNG.

            Ơn Bí tích Thánh Tẩy cần cho sự sống mọi người như thân xác ta cần khí, nước và ánh sáng. Kẻ không đón nhận khí, nước, và ánh sáng, đương nhiên là chết ! Chính vì vậy mà khi Đức Giêsu dạy ông Nicôđêmô về tầm quan trọng của Bí tích này, Ngài đã sử dụng ba chất liệu : nước, khí, và ánh sáng, như Ngài nói : “Ai không sinh lại bởi nước và Thần Khí thì không thể vào được Nước Thiên Chúa” ; và “tôi là ánh sáng đã đến trong thế gian” (Ga 3,5.19 : Tin Mừng). Thế nên không ai có thể nói : Tôi hít thở oxy hoặc không hít thở là quyền tự do của tôi ; cũng thế, tôi không thể nói : Tôi có tự do hoặc lãnh hoặc không lãnh Bí tích Thánh Tẩy, lúc nào tôi muốn là tùy ý tôi thích.

            Nhất là phải biết rằng nguồn sống của Bí tích Thánh Tẩy cần thiết cho sự sống mọi người còn hơn nước, khí, và ánh sáng. Vì thế Đức Giêsu đã nói : “Các ngươi chớ lo cho thân xác mình lấy gì mà ăn lấy gì mà mặc… Vậy tiên vàn các ngươi hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các sự khác Ngài ban thêm cho” (Mt 6,25-33). Bởi lẽ những của nuôi thân xác quan trọng nhất là nước, khí và ánh sáng Chúa đã ban đồng đều cho mọi người, xem ra chẳng ai tìm kiếm hay tốn kém mà vẫn được no thỏa ; chỉ có của ăn vật chất như cơm, cá, thịt, rau, Chúa đã cho mỗi người có đôi bàn tay, sức khỏe, óc sáng tạo, để cộng tác với ơn Trời làm ra thực phẩm. Như thế những của nuôi thân xác phần lớn Chúa đã lo cho ta rồi. Tại sao ta không biết mở con mắt Đức Tin để nhìn ra những ơn huệ ấy, mà đến dâng lễ Tạ Ơn Chúa mỗi ngày, để xin Chúa giúp ta biết ưu tiên  tìm kiếm những thực tại về Nước Thiên Chúa trước đã, có thế những sự khác Chúa sẽ ban thêm sau.

            Sống như vậy mới xác tín rằng có Đạo mới vực được thực, chứ đừng bắt chước kiểu sống của những kẻ không có đức tin chủ trương “có thực mới vực được Đạo”.

II. KHƯỚC TỪ BÍ TÍCH THÁNH TẨY LÀ TỰ SÁT.

            Trong Tin Mừng Gioan nhấn mạnh: Ai khước từ Chúa Giêsu thì cuộc phán xét người ta xảy ra ngay từ đời này; cũng như người ta từ khước khí, nước, và ánh sáng. Bởi thế Đức Giêsu  nói : “Kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách” (Ga 3,18b-20 : Tin Mừng).

            Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô như thế, hàm hai ý :

            1/ Ngài cảnh cáo các đầu mục Do Thái luôn kết án những ai tin theo Ngài, và cho đó là những kẻ ngu, không biết gì về Lề Luật (x Ga 7,45-49). Chính vì thế, ông Nicôđêmô muốn tránh những con mắt dòm ngó của các kỳ mục, ông đã tìm đến với Đức Giêsu ban đêm.

            2/ Đối với những kẻ chống đối Đức Giêsu, dù họ có cẩn thủ giữ Luật Môsê, thì việc làm của họ cũng là xấu xa, họ thích lưu lại trong bóng tối, ghét lưu lại ánh sáng là Đức Giêsu, chỉ những ai khiêm tốn như ông Nicôđêmô đến với Đức Giêsu ban đêm, để Ngài đưa ông vào miền ánh sáng cứu độ, khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy. Chính vì vậy mà khi ông biết những đầu mục kết án Đức Giêsu, ông đã lên tiếng bênh vực : “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” (Ga 7,51).

            Ta biết rằng bản chất của ánh sáng luôn làm vui lòng người có tâm hồn lương thiện. Đan cử như trẻ con thích vui đùa dưới ánh trăng ; trái lại, tâm địa của những kẻ trộm cắp thì nguyền rủa ánh trăng rằm, vì không cho chúng cơ hội thuận tiện ra tay.

Quả thế, các Tông Đồ khi đã được Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi, ban Thần Khí cho, để các ông được tái sinh, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Phục Sinh, kèm theo những phép lạ các ông làm, khiến cho các thượng tế uất ức, họ ra lệnh tống các ngài vào ngục, chờ ngày hôm sau đưa ra tòa xét xử. Nhưng các thượng tế và những người thuộc phe cánh Sađốc ra lệnh cho các thủ hạ của họ vào nhà tù dẫn độ các Tông Đồ ra để xét xử, các kẻ được sai tới ngục thấy lính gác vẫn còn đứng canh và cửa ngục còn khóa chặt, thế mà khi họ mở cửa vào không còn thấy một ai. Lúc đó có một người đến báo cho các thủ lãnh Do Thái đang ngồi tòa : “Những người mà các ngài tống ngục hiện đang giảng dạy công khai trong Đền Thờ, khiến mọi người kinh ngạc, viên lãnh binh bèn đi với các thuộc hạ đến điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân ném đá” (x Cv 5,17-26 : Bài đọc).

            Sự kiện trên đây đã minh chứng các Tông Đồ khi đã thuộc về Chúa Kitô, chính là những người được tự do, và không có sự dữ nào thống trị được họ. Phép lạ này chứng minh ai đã thuộc về Chúa Kitô Giêsu, thì được sống dồi dào. Trái lại, những kẻ chống đối, không tin Chúa Giêsu, thì thân xác họ xem ra có tự do, nhưng tâm hồn họ lại mất bình an. Đan cử như những đầu mục Do Thái không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa Cứu Độ, họ muốn bắt Ngài, nhưng lại sợ dân chúng ném đá. Đó là dấu chỉ họ sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn trong ngày cánh chung.

            Mỗi người chúng ta đang chuẩn bị ra khỏi thế gian này để về Trời, ai cũng cần phải đón nhận Con Một Thiên Chúa là quà tặng quý giá nhất Chúa Cha ban cho, để ta khỏi phải hư đi mà được sống đời đời. Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16 : Tung Hô Tin Mừng).

            Ông Frank Denton người sáng chế ra áo mặc cho phi hành gia để có thể ngồi trên phi thuyền rời trái đất bay vào không gian vũ trụ và đáp xuống một hành tinh ngoài trái đất. Mỗi phi hành gia phải mặc hai áo, chiếc thứ nhất có tên là J 3,16, chiếc thứ hai là J 3,17. Chiếc J 3,16 mang buồng khí dành cho phi hành gia dùng lúc phi thuyền bay vào không gian, còn áo J 3,17 cũng chứa một buồng khí dành cho phi hành gia dùng khi đáp xuống hành tinh. Người ta thắc mắc hỏi ông Frank Denton : “Ông đặt tên cho hai chiếc áo J 3,16 và J 3,17 có nghĩa là gì?” Ông Frank Denton trả lời : “J 3,16 tức là Phúc Âm thánh Gioan 3,16 : “Chúa Cha đã hứa ban Con Một của Ngài cho thế gian, ai tin vào Người Con đó thì không bị hư mất nhưng được sống đời đời”, thế thì chiếc áo này dù mang buồng khí cho phi hành gia khi còn bay trong không gian, không phải tự áo ấy bảo đảm cho phi hành gia được sống, nhưng buồng khí của áo là biểu tượng cho Thần Khí Chúa, ai có Thần Khí thì được sống ; còn J 3,17, nghĩa là Tin Mừng Gioan 3,17 : “Chúa Cha ban Con Một cho thế gian không phải để xét xử thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu độ”, thì chiếc áo thứ hai này dù có buồng khí cho phi hành gia thở khi đáp xuống hành tinh, cũng không phải là được an toàn, không bị án tử. Đó là dấu chỉ phải mặc lấy Chúa Kitô (x Gl 3,27), thì phi hành gia mới khỏi bị án tử, đi bộ trên hành tinh được.

            Ngày 21 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia Amstrong và Adrian khi đáp xuống mặt trăng, ông Amstrong cắm bảng ghi câu Tv 19/18,2 : “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm”, rồi gởi điện về trái đất, cho biết chuyến bay của các ông bình an ; còn ông Adrian thì trân trọng mở hộp Mình Thánh cung kính rước Chúa vào lòng.

            Vậy tất cả những ai đã được lãnh nhận Bí tích Khai Tâm, khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, hãy cất lời ngợi khen Chúa: “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34/33, 2-7 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

            Sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu. Bởi chưng ai làm sự dữ thì ghét sự sáng, không đến với sự sáng, kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình ! (Ga 3,19-20).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

           

           

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: