Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I : Cv 2,14.22b-28

            14 Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng : “Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.

            22b “Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó.23 Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.                  24 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.25 Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.26 Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng.27 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát.28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.

            29 “Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay.30 Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người,31 nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát.32 Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.”

ĐÁP CA : Tv 15

Đ.        Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. (c 11a)

1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.  2a Con thưa cùng Chúa : "Ngài là  Chúa con thờ, 5 Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. 

7 Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.  8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. 

9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.  10 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

BÀI ĐỌC II : 1Pr 1,17-21

            17 Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này.18 Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại.19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.20 Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này.21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : x Lc 24,32

            Hall-Hall : Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho  chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Hall.

TIN MỪNG : Lc 24,13-35

            13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

            18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy? " Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa.29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? "

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn."35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

BÀI GIẢNG

SỐNG MẦU NHIỆM PHỤC SINH

            Tác giả Luca không tôn trọng lịch sử, nên xem ra ông đã mâu thuẫn trong việc trình bày Chúa Phục Sinh. Cụ thể như :

* Trong sách Tông Đồ Công Vụ (1,1-12), ông viết : “Sau khi Chúa phục sinh, Ngài còn ở với các môn đệ 40 đêm ngày, rồi mới về Trời” – tức là vào ngày thứ Năm nhớ ngày Ngài lập Bí tích Thánh Thể.

* Trong Tin Mừng, ở chương 24, ông lại gói gọn từ biến cố Chúa Giê-su phục sinh đến lúc Ngài về Trời, chỉ xảy ra trong ngày Chúa nhật thứ I Phục Sinh - ngày Hội Thánh dâng Lễ bắt nguồn từ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh – và tác giả Lu-ca ghi nhận việc đầu tiên Chúa Giê-su Phục Sinh gặp đủ 11 môn đệ khác với thánh sử Gio-an : lần đầu tiên Chúa Giê-su Phục Sinh đến với các môn đệ, hôm đó vắng ông Tô-ma, tức là Ngài chỉ gặp 10 môn đệ (x Ga 20,4).

Sở dĩ ông Lu-ca viết như vậy chỉ vì ông muốn giáo dục tín hữu sống ngày Chúa Phục Sinh nhờ việc tham dự Phụng Vụ :

1- Không còn tìm vinh quang dưới đất. Lúc đầu các Tông Đồ theo Đức Giê-su chỉ tìm vinh quang trần thế, cho nên hai môn đệ về đàng Emmau nói với vị khách đồng hành : “Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính Đức Giê-su là Đấng sẽ cứu chuộc Israel” (Lc 24,21a : Tin Mừng), để các ông còn được chia quyền bính (x Mt 20,21 ; Cv 1,6). Cho nên thánh Phê-rô phải hướng dẫn lòng mọi người tìm kiếm phúc lộc Nước Thiên Chúa, ông nói : “Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô, mà anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người chỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa” (1Pr 1,18-19.21 : Bài đọc II).

Muốn được Chúa Giê-su cứu chuộc bằng giá máu Ngài, thì mỗi ngày ta phải tham dự tiệc Thánh Thể, để hưởng ơn cứu chuộc nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giê-su (sau 40 ngày Phục Sinh, Chúa Giê-su về Trời  nhắc cho ta nhớ đến ngày thứ Năm, Ngài lập Bí tích Thánh Thể – xem Cv 1,1-12), và chính thức vào ngày Chúa nhật thứ I Phục Sinh, trong đêm đó Ngài cùng với các môn đệ cử hành Thánh Lễ, rồi Ngài dẫn các ông tới Bêtania, nơi đây Ngài được cất nhắc lên Trời (x Lc 24,36-51).

Vậy nhờ được kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, ta mới nói được như thánh Phê-rô : “Tôi luôn luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế tâm hồn tôi mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác tôi cũng được nghỉ ngơi trong niềm hy vọng, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn tôi trong cõi âm ty” (Cv 2,25-27a : Bài đọc I).

2- Biết tin vào Lời Sách Thánh. Thực vậy, hai môn đệ trên đường Em-mau đã thưa với Chúa Giê-su rằng : “Có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống” (Lc 24,22-23). Nghe thế, Chúa Giê-su không trách họ : Tại sao không tin vào lời chứng của các chị ấy ? Mà Ngài lại nói : Sao không tin vào lời các ngôn sứ ? (x Lc 24,25). Tức là tại sao không tin vào Kinh Thánh ?

Vậy Chúa muốn ta phải dựa vào Kinh Thánh để nhận biết Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại. Thánh Giê-rô-ni-mô nói : “Ai không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” ; và nhờ được kết hợp với Ngài khi dự tiệc Thánh Thể, thì được chia phần chiến thắng đau khổ đạt vinh quang  của Ngài, như Ngài đã nói : “Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26 : Tin Mừng).

3- Biết chia sẻ Lời Chúa để nâng đỡ đồng loại. Thực vậy, các Tông Đồ đang buồn rầu, chán  nản vì đã hết lòng tin theo Chúa Giê-su, mà nay phải thất vọng, vì Ngài đã bị giết chết cách nhục nhã như một tên gian phi ! Chúa Giê-su đọc rõ được tâm trạng hai môn đệ, nên Ngài đến cùng đồng hành với họ, Ngài vừa đi, vừa cắt nghĩa Thánh Kinh cho họ, làm tâm hồn họ bừng cháy, tràn đầy hân hoan, quên cả mệt nhọc vì đường dài ! (x Lc 24,25-27 : Tin Mừng).

Vậy người Công Giáo có Lời Chúa là món quà quý giá phải chia cho đồng loại, làm cho người anh em quên mọi khổ đau, như hai môn đệ nhờ được Chúa Giê-su cắt nghĩa Kinh Thánh, làm các ông đã phải thốt lên : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã bừng bừng cháy lên” (Lc 24,32 : Tin Mừng).

Giám mục Yves Congar -  nhà Thần Học đã đóng vai trò lớn trong việc soạn thảo các Văn Bản Công Đồng Vat.II, và đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II nâng lên bậc Hồng Y – ngài đã xác quyết rằng : “Tôi có thể trích dẫn một loạt các văn bản xưa với chung một nội dung rằng : Nếu trong một xứ đạo mà suốt 30 năm người ta cử hành Thánh Lễ hằng ngày nhưng không giảng ; và một xứ đạo trong suốt 30 năm không có Thánh Lễ, chỉ được nghe giảng Lời Chúa, thì chắc chắn dân chúng ở nơi được nghe giảng sẽ là những Ki-tô hữu tốt hơn”. Vì thế ta mới hiểu được lý do thánh Phao-lô nói : “Chúa sai tôi không phải để rửa tội, nhưng để giảng Tin Mừng” (1Cr 1,17).

Vậy ta hãy cầu nguyện : “Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho  chúng con hiểu Lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn” (Lc 24, 32 : Tung Hô Tin Mừng). Và “lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống” (Tv 16/15,11a : Đáp ca).

4- Biết chia sẻ của ăn. Hai môn đệ tiến gần đến nhà, họ thấy người khách đồng hành còn tiếp tục đi, họ liền tha thiết mời vị khách vào nhà cùng dùng bữa và nghỉ ngơi ! Trong bữa ăn, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, mắt hai ông bấy giờ mới bừng mở nhận ra Thầy Giêsu, và ngay lúc đó Ngài biến mất ! (x Lc 24,28-31). Nếu hôm ấy hai môn đệ không mời người khách vào trú nhà và chia sẻ của ăn, thì chắc chắn các ông đã không được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Bởi vì Ngài đã xác nhận : “Mỗi khi anh em chia sẻ của cải cho kẻ bé mọn là anh em chia cho Thầy” (x Mt 25,31-46)

Truyện kể rằng, một bệnh nhân kia đã cạn tiền vì tìm thầy chạy thuốc mà bệnh vẫn gia tăng! Trong tâm trạng thất vọng, người ấy nhìn qua cửa sổ thấy một cây vào mùa thu đã rụng hết lá, trừ một lá úa còn đeo trên cành, người bệnh nghĩ đến thân phận mình cũng sắp xuống huyệt như chiếc lá kia ! Sự thất vọng ê chề lưu truyền mạnh trong máu huyết anh, anh nhìn vợ con mà trào nước mắt, vì sự vĩnh biệt nhau sắp đến ! Trong cơn mê sảng, anh thiếp đi, vợ anh cột ngay chiếc lá đang tòng teng đeo trên cành cây ! Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy lá vẫn còn gắn với cành, gương mặt anh lộ hẳn niềm vui, vì lá chưa rụng, anh chưa lìa biệt vợ con, niềm vui này nối tiếp niềm vui khác, nhờ đó bệnh anh thuyên giảm và tháng sau anh đã khỏe lại !

            Câu chuyện trên đây,  người bệnh được lành chỉ vì một niềm vui không có thực ! Còn hôm nay mỗi khi ta tham dự tiệc Thánh Thể, ta được Hội Thánh nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần ghi tạc Lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác ta (x 2 Cr 3,3), và còn được rước lấy Chúa Giê-su Đấng Phục Sinh, chắc chắn ta được tha hết mọi tội, vì Bí tích Thánh Thể là trung tâm ơn tha tội, có thế ta mới được sống dồi dào (x Ga 10,10), dù có chết cũng được sống lại như Ngài (x Ga 6,53), hơn hẳn người bệnh nhân được khỏe lại chỉ vì một niềm vui không tưởng!

THUỘC LÒNG.

            Lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi được nghe và giải thích Kinh Thánh ! (x Lc 24,32)

 LM GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

phaolomoi.net

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: