Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Gr 7,23-28

            23 Đức Chúa phán thế này : “Điều Ta truyền cho chúng là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.24 Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến.25 Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng;26 nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa.27 Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu.28 Bấy giờ ngươi sẽ nói: Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.”

ĐÁP CA : Tv 94

Đ.        Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa !

            Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng.” (c 7b.8a)

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,2 vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. 7a Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

7b Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! 8 Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ge 2,12-13

            Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

TIN MỪNG : Lc 11,14-23

            14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

BÀI GIẢNG
KHÔNG GIỐNG CHÚA, THÌ GIỐNG TƯỚNG QUỶ

            Sự hiện diện của Đức Giêsu trên dương thế đã phân loài người làm hai loại: Ai tin vào Ngài, sống nhờ Ngài và trong Ngài, thì người ấy được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống, đến nỗi được đồng hóa với Ngài (x Dt 2,11.14 ; Gl 2,20 ; Ga 6,57) ; trái lại, kẻ đã biết Ngài là Thiên Chúa, mà chống đối, nó trở thành tướng quỷ! (x Lc 11,24-26 : Tin Mừng). Sự phân loại này đã được ông Simêon nói cho Đức Maria ngay khi Mẹ dâng Con vào  Đền Thờ : “Này, Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và trỗi dậy trong Israel và làm dấu gợi lên chống đối” (Lc 2,34).

            Quả thực,sử gia Luca ghi nhận: Sau khi Đức Giêsu trừ quỷ câm xuất khỏi một người (x Lc 11,14:Tin Mừng), minh chứng Ngài là Thiên Chúa, muốn mở miệng loài người biết tuyên xưng Đức Tin về Thiên Chúa, không còn bị Satan cột lưỡi. Vì “ai tin vào Ngài thì nên công chính, và biết tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa ra ngoài miệng thì được cứu độ” (Rm 10,10). Thế mà có nhiều người chứng kiến Đức Giêsu đã trừ quỷ câm xuất khỏi một người, làm họ rất ngạc nhiên, thán phục. Nhưng lại có kẻ kết án Ngài đã dùng tướng quỷ Bêelzebul mà trừ quỷ, kẻ khác lại muốn thử Ngài, đòi Ngài làm dấu lạ bởi trời ! Đức Giêsu biết rõ lòng họ, Ngài nói : “Nước nào chia bè chống lại nhau thì sẽ bị điêu tàn, và nhà này đổ đè nhà nọ. Nếu Satan chia bè chống lại mình, thì làm sao nước của nó đứng vững ?” (Lc 11,14-18 : Tin Mừng). Đức Giêsu lập luận như thế vì Ngài có ý nói với họ rằng : Nếu các ngươi bảo Ta điều khiển được tướng quỷ để phá quỷ, thì Ta mạnh hơn quỷ, thế thì các ngươi phải tin Ta là Chúa. Nói cách khác, lý luận của kẻ đó tự tố cáo mình đã xác nhận Ngài là Thiên Chúa, thế mà lại chụp mũ Ngài thuộc về phe Satan, thì chắc chắn Đức Giêsu phải lên tiếng khiển trách : “Ai không đi với Ta là chống lại Ta, kẻ không cùng Ta thu họp là phá hoại” (Lc 11,23 : Tin Mừng).

            Vào cuối thập niên thiên niên kỷ thứ hai, khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, nhiều người quy trách cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II xúi ông Gorbachov phá chủ nghĩa Cộng sản, thì phải công nhận Đức Giáo hoàng là bàn tay Đức Chúa Trời dùng kéo sập xã hội chủ nghĩa, Ngài mạnh hơn Karl Marx - Lênin, là các ông tổ Cộng sản, nên không thể chụp mũ Đức Giáo hoàng là người thuộc đảng Cộng sản.

            Vì thái độ hỗn xược của loài người trước việc lạ lùng Đức Giêsu làm, Ngài kết luận : “Ta dựa thế Bêelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi dựa vào thế ai mà trừ quỷ. Chính chúng sẽ xét xử các ngươi” (x Lc 11,19 : Tin Mừng), dù chúng đã được ngôn sứ Giêrêmia dạy bảo: “Ai nghe Lời Chúa mà thực hành, người ấy là dân của Chúa, họ bước đi theo thánh chỉ, tất yếu là được hạnh phúc … Trái lại, kẻ nào làm theo tâm địa sai trái của mình, thì nó lùi chứ không tiến ! Đấy là dân không biết nghe Lời Chúa, không chấp nhận lời sửa dạy, sự thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó !” (Gr 7,23-28 : Bài đọc).

            Thật là đau lòng cho Đức Giêsu,Ngài trừ quỷ câm, mà không trừ quỷ láo ! Chính miệng chúng nói Đức Giêsu là tướng quỷ Bêelzebul, thì lời ấy lại ứng nghiệm nơi chúng.

            Thế giới cuối thiên niên kỷ 20, mọi dân tộc ai cũng tôn vinh nữ tu Têrêsa Calcutta là mẹ, nhiều cường quốc xin nhận mẹ làm công dân danh dự, chỉ vì nữ tu này tin theo Đức Giêsu và thực hành những Lời Ngài dạy. Trái lại, ông Hồ Chí Minh đã được Đức cha Lê Hữu Từ ban Bí tích Thánh Tẩy nên cũng có tên là Kitô hữu, nhưng ông lại đẻ ra chế độ Cộng sản vô thần tại Việt Nam, vì cho tôn giáo là thuốc phiện, làm mê hoặc lòng người ! Chế độ này đã sản sinh ra những người con của ông Hồ rất ngược ngạo. Năm 1985, Mặt Trận Tổ Quốc quận Tân Bình mỗi tháng quy tụ các Linh mục trong hạt Chí Hòa để nghe cán bộ “giáo dục” ! Anh Thông, người Công Giáo, nhưng lại suy tôn chủ nghĩa Cộng sản vô thần, xứng đáng là con của ông Hồ. Khi các Linh mục đã tập họp đầy đủ trong căn phòng tại Quận, anh Thông đứng lên với bộ mặt hống hách của kẻ đắc thắng, anh chỉ vào từng Linh mục và nói : “Ông Vui hả, ông Thịnh hả, …các ông cứ cầu khẩn với bà Maria để các ông thắng Cộng sản, bây giờ các ông trợn mắt lên nhìn vào thực tế : Cộng sản thắng Chúa, thắng Mẹ các ông, hay Chúa Bà các ông thắng Cộng sản?” Tất cả các Linh mục trợn mắt nhìn, trong bầu không khí ngột ngạt trước những lời hỗn xược của kẻ phản Đạo. Bầu khí trong phiên họp thêm căng thẳng. Lúc đó ông Tiết chính gốc là người vô tôn giáo, giữ chức chủ tịch Mặt Trận quận Tân Bình đứng lên nói: “Anh Thông à, đây là Mặt Trận Tổ Quốc, chứ không phải là tòa án”, lúc ấy anh Thông mới chịu ngồi xuống, trong lòng còn hậm hực ! Sự kiện này người vô tôn giáo có láo hơn người bỏ Chúa không ?

            Vậy cuộc trở về với Chúa phải tức khắc thực hiện ngay trong ngày hôm nay, vì Chúa đã phán : “Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu”(Ge 2,12-13).

            Vì thế Hội Thánh kêu gọi chúng ta : “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán : các ngươi chớ cứng lòng” (Tv 95/94, 7b.8a : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

            Đức Giêsu nói : “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, kẻ không cùng tôi thu họp là phá hoại!” (Lc 11,23).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: