Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC : Dn 3,25.34-43

            25 Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng : Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài ! (35) Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. (36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. (37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. (38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương.(39) Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt. (40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. (41) Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. (42) Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. (43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa”.

ĐÁP CA : Tv 24

Đ.        Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. (c 6a)

4 Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

 6 Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.7 Xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

8 Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,dạy cho biết đường lối của Người.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG : Ge 2,12-13

            Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về tới Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

TIN MỪNG : Mt 18,21-35

            21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

            23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

 


BÀI GIẢNG

CHÚA THA TỘI  CHO TA

 KHI TA BIẾT THA LỖI CHO ANH EM

            Không có điều tốt nào mà không lan tỏa hương thơm vào môi trường cuộc sống xã hội, nhưng cũng không có điều xấu nào mà không gây tác hại cho mọi người xung quanh. Điều xấu này khởi đi từ tội nguyên tổ Adam, Eva không vâng phục Thiên Chúa mà làm theo ý Satan, gai góc mọc lên cho họ. Cụ thể con trai trưởng Cain giết em là Abel, lại còn đòi báo thù 7 lần, đến đời cháu là Lamek lấy hai vợ, đòi báo thù 70x7 (x St 3-4). Nọc độc tội ác này đã di căn đến mọi người kể cả dân Israel, họ luôn chống đối lời các ngôn sứ, hậu quả là toàn dân bị lưu đày làm nô lệ cho đế quốc Babylon, khiến cho cả người luôn trung thành với giáo huấn của Chúa như ba chú bé Sát-rắc, Mê-sắc, và A-vết-nơ-gô bị trói quăng vào lò lửa đang cháy bừng, mà lửa không làm quăn một sợi tóc của các chú, các chú còn vui mừng dùng bài ca của Adaria đứng giữa lò lửa mà cất lời cầu nguyện cho dân tộc của các chú : “Xin Chúa nhớ lại Giao Ước Ngài đã lập với tổ phụ chúng con : Chúa đã hứa cho chúng con được đông như sao trên trời như cát dưới biển… vậy mà vì tội chúng con bây giờ chúng con phải chuốc lấy hậu quả : không còn người lãnh đạo chỉ huy, chúng con như đàn ong vỡ tổ, chúng con không còn có ngôn sứ nào lên tiếng dạy bảo, không còn được dâng lễ chiên cừu lên Chúa nữa. Bây giờ chúng con quá khổ, quá nhục, ước gì nỗi khổ nhục của chúng con thay cho của lễ toàn thiêu, vì ai còn tin tưởng trông cậy nơi Chúa sẽ không thất vọng, xin cho chúng con luôn biết kính sợ Chúa mà tìm kiếm Thánh Nhan, xin Chúa nhớ lại lòng nhân hậu dành cho chúng con và giải thoát chúng con” (Dn 3,25.34-43 : Bài đọc).

            Tâm tình của ba chú bé trong lò lửa phải là trải nghiệm của người Công Giáo hôm nay. Ai bị kẻ ác làm hại, không tìm cách trả thù lại còn cầu nguyện và làm lành cho chúng để mọi người được sống hạnh phúc đời đời trong Thiên Chúa, thì phải hiểu và sống giáo huấn Chúa Giêsu dạy :

-   Tha cho anh em 70x7.

-   Cảm nhận tình Chúa thương để thúc bách ta biết tha thứ và làm lành cho kẻ hại mình.

&&&

I. THA CHO ANH EM 70x7.

            Ta tìm hiểu ý nghĩa số 7, 70 và số 70x7 :

* Ý nghĩa số 7 : Trong Kinh Thánh,  số 7 mang ý nghĩa vô cùng hoàn hảo, bất tận, và phi thời gian :

-   Chúa tạo dựng vũ trụ cách tốt đẹp trong 7 ngày (x  St 1).

-   Chúa cho phép ông Cain báo thù 7 lần (x St 4,15).Có nghĩa là ông không được gia tăng báo thù,tốt hơn phải chơi đẹp với kẻ ác,như Thánh Phaolô nói: “ Kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn,nó khát hãy cho nó uống” (Rm 12,20a).

-   Người công chính ngày phạm tội 7 lần mà biết trỗi dậy (x Cn 24,16).

-   Chúa Thánh Thần ban 7 ơn (x Is 11,2-3a).

-   Đức Giê-su trừ 7 quỷ xuất khỏi bà Maria Madalena (x Lc 8,2).

-   Con ông đội trưởng ngoại giáo được Đức Giê-su cứu sống vào giờ thứ 7 (x Ga 4,52).

-   Ơn Chúa ban qua 7 Bí tích.

* Ý nghĩa số 70 : Đây là con số ám chỉ cả nhân loại sinh ra bởi dòng tộc ông Nôe (x St 10). Như thế ta không chỉ yêu đồng chủng,đồng tộc như người Do Thái dựa Luật Môisê dạy rằng: “Phải yêu dân tộc mình hơn dân ngoại (x Mt 5,43). Nhưng phải yêu đồng đều hết thảy mọi người trên thế gian vì cùng chung một ông tổ Nôe.

* Ý nghĩa số 70x7 : Ông Phêrô đứng gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22 : Tin Mừng). Điều ấy Đức Giê-su muốn dạy ông : Dĩ nhiên con không được bắt chước Cain báo thù bảy lần (x St 4,15), mà con còn không được bắt chước ông Lamek đòi báo thù 70x7 (x St 4,24). Bởi vì con không còn thuộc về dòng giống Adam thứ nhất nữa, đã mang sự chết vào thế gian (x Rm 5,12). Nhưng bây giờ con đã thuộc về Adam cuối cùng (Chúa Giêsu), Đấng đã làm cho người ta dù có chết vì tội cũng được sống lại (x Ga 11,25). Bởi đó không bao giờ con được lấy ác báo ác, nhất là không bao giờ được lấy ác báo lành. Nói cách khác, con phải làm ơn cho kẻ hại con hơn lòng họ mong ước, tức là vượt trên công bằng.

Chúng ta biết rằng kẻ luôn tìm cách báo thù thì giống con vật, đi đâu cũng cúi mặt xuống, đầu đi ngang giống ông Cain (x St 4,6) ; khác với người làm ơn cho cả kẻ hại mình, thì luôn ngẩng đầu, vì giờ cứu độ đã đến! (x Lc 21,28)


 


Nhìn vào lược đồ trên cho ta thấy lịch sử loài người sau khi Adam, Eva phạm tội, càng ngày càng cắm mặt xuống vực thẳm tội lỗi, vì sự báo thù bất tận (-¥) ! Mặc dù Luật chỉ cho phép báo thù 7 lần như một cái thắng, cũng không dừng lại được ! Đó là thảm trạng dưới chế độ Luật Môsê (x Rm 3,7 ; Gl 3,22). Nhưng người tin Chúa dưới chế độ ân sủng do Con Thiên Chúa thiết lập trong Hội Thánh Ngài, lịch sử loài người phải được bẻ cong vươn lên, không phải chỉ đạt đến mức công bằng (điểm 0), mà còn phải luôn thi ân tới lúc viên mãn bất tận (+¥) !

II. CẢM NHẬN TÌNH CHÚA THƯƠNG ĐỂ THÚC BÁCH TA BIẾT THA THỨ VÀ LÀM LÀNH CHO KẺ HẠI MÌNH.

Để hiểu rõ lý do ta phải tha thứ cho người anh em,Đức Giêsu kể dụ ngôn Mt.18,23-35: Một người mắc nợ vua 10.000 nén vàng; tương đương với 60.000.000 ngày công, nếu làm tối đa một năm 300 ngày thì phải mất 2.000 năm lao động liên tục! Thế mà đã được vua tha bổng. Khi ra về, anh gặp bạn chỉ nợ anh có 100 quan tương đương với 100 ngày công (khoảng hơn ba tháng so với 2.000 năm), anh bạn này không xin tha nợ mà chỉ xin khất, thế mà kẻ được vua tha nợ lại tóm lấy bạn tống vào ngục! Vua nghe được gọi tên nợ trở lại và cho tống giam, vì anh này không biết tha cho bạn 100 ngày công, nghĩa là làm trong bốn tháng thì trả xong nợ.trong khi đó vua tha cho anh 2000 năm lao động tức là 60.000.000 ngày công (theo chú giải của TOB).

Người nợ vua đó gọi là kẻ có TỘI; con nợ kẻ có tội gọi là người có LỖI. Bởi đó, trong kinh Lạy Cha Đức Giêsu dạy cầu nguyện: “Xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con” (Mt. 6, 12). Tình thương của Chúa tha thứ cho ta không có miệng lưỡi nào diễn tả cho thấu. Tình thương ấy được thể hiện như khi người Do Thái vượt qua sông Giođan chiếm miền đất Chúa hứa, nước sông Giođan đang chảy chạm vào bia Lời Chúa chúng phải dừng lại,tạo một khúc sông khô ráo cho dân Do Thái đi qua an toàn (x Gs. 3, 7- 10a.11.13-17 : Bài đọc năm lẻ), thì tại sao dân Chúa chọn được Chúa Cha sai Con Một đến với họ,và Con Chí Ái của Chúa Cha đã lấy mạng mình mà cứu kẻ có tội (x Rm 8, 32). Mà dân Ngài chọn lại không biết vâng lệnh Chúa, như nước sông Giođan ngừng chảy, để dân Chúa cũng phải dừng tay lại không được báo thù người anh em mình? Hầu người anh em sống bình an trong Hội Thánh như dân Do Thái sống an bình trong miền đất Chúa hứa? nếu không biết thương tha thứ cho kẻ hại mình thì chắc chắn bị lãnh án như  Đức Giêsu nói : “Cha Ta trên trời sẽ xử những kẻ nào không biết thương tha lỗi cho người anh em, giống như  ông vua đã truyền tống ngục kẻ mắc nợ vua dù đã được vua tha hết nợ, mà không cho người bạn chỉ xin khất nợ” (x Mt 18, 32- 35 Tin Mừng).

            Vậy :

            1- Không tha thứ là xúc phạm đến tình thương của Chúa.

Thực vậy đồng loại và ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa, do đó xúc phạm đến đồng loại là xúc phạm đến tác phẩm tuyệt vời Chúa đã dựng nên giống Ngài (x St 1,26), mà Ngài đã đành mất mạng sống để đền tội cho ta hơn vua tha cho con nợ 10.000 nén vàng. Chính vì thế mà Đức Giêsu kết án kẻ không tha lỗi cho anh em : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông” (Mt 18,32-34 : Tin Mừng).

            2- Tha thứ và làm ơn cho kẻ hại mình là ta được đồng danh với Chúa Giêsu.

            Thực vậy, nét độc đáo ta được giống Thiên Chúa trong tình yêu là khi ta biết cầu nguyện cho kẻ hại ta như Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha tha thứ cho kẻ giết Ngài (x Lc 23,34). Bởi đó Ngài dạy : “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (Lc 6,35). Danh “Con Đấng Tối Cao” cũng chính là Con Thiên Chúa, Con Đức Maria mà trong ngày Truyền Tin, sứ thần đã báo cho Đức Maria biết (x Lc 1,32).

            Mặt khác, khi ta biết tha thứ cho anh em, ta mới thực sự thuộc con cái trong gia đình Hội Thánh, mà con cái Hội Thánh phải có tinh thần sống như trẻ nhỏ (con thơ bé, kẻ nhỏ). Thuật ngữ “trẻ nhỏ” mà Tân Ước dùng chỉ riêng về những người được Chúa Ki-tô cứu chuộc trong Hội Thánh Ngài (x Mt 18,3 ; Lc 12, 32 ; Ga 13,33 ; 1Ga 2,1.12.14.18.28). Thánh Phao-lô dạy ta sống tinh thần trẻ nhỏ : “Anh em có ác thì như con nít thôi” (1Cr 14,20). Trẻ con chơi với nhau không thể tránh gây gổ, chúng có bất hòa chỉ biết mách ông bà cha mẹ, rồi sau đó chúng lại chơi với nhau. Thế thì khi ai xúc phạm đến ta, ta hãy thưa với Thiên Chúa là Cha thương mọi người, rồi ta lại vui vẻ với nhau như con nít. Vì

            Lấy ác báo lành, ta là tướng quỷ.

            Lấy ác báo ác, ta là chó sói.

            Lấy lành báo lành, ta là con người.

            Lấy lành báo ác, ta là con Chúa.

            Bởi vậy mà Chúa kêu gọi : “Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu” (Ge 2,12-13 : Tung Hô Tin Mừng).

            Cha Christian de Chergé muốn sống tinh thần trẻ nhỏ, nên ngài viết chúc thư cho một người Hồi giáo nào đó đang tìm giết ngài : “Thưa bạn của giây phút cuối cùng, bạn không hiểu điều bạn làm, cầu xin cho chúng ta là những người trộm lành được gặp lại nhau trên thiên quốc, vì Chúa là Cha chung của chúng ta !”

Ông Salman Rushdie là tác giả cuốn “Vần Thơ Ác Quỷ”, có tính chất bài Hồi giáo, ông đã bị giáo chủ đạo Hồi là Khomenei ra lệnh trao giải thưởng cho ai thủ tiêu được nhà văn này! Nghe thế, ông đã phải lẩn trốn sang nước khác, và phải nhờ đến dao kéo giải phẫu khuôn mặt mới thoát chết ! Báo thù như Khomenei, vị lãnh đạo Hồi giáo thờ Chúa theo Luật Cựu Ước, thì không thể có ơn cứu độ !

Ngược lại, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã bị Ali Agca – người Thổ Nhĩ Kỳ - ám sát, suýt chết  vào ngày 13/05/1981 ! Hắn đã bị bắt giam tại nhà tù Rchibbia. Sau khi Đức Gioan Phaolô bình phục, công việc đầu tiên là đến thăm Ali ngay tại nhà giam và còn kèm theo một gói quà lớn! Thế mà hắn còn hỏi Đức Giáo hoàng : “Tại sao tôi bắn ba phát vào tim ông mà ông không chết?” Như vậy, vị Giáo chủ Công giáo mới thờ Chúa thời Tân Ước, bảo đảm ơn cứu độ !

Một người hành khất đến ông nhà giàu xin bố thí, không may trưa hôm đó ông nhà giàu mới thua bạc về, ông không cho gì người hành khất, lại văng tục chửi thề, còn nhổ vào mặt người khất một bãi nước bọt, rồi đuổi đi!

Người hành khất quá tức giận, anh lượm một cục đá bỏ sẵn trong túi, chờ cơ hội thuận tiện sẽ ném vào mặt ông nhà giàu để trả thù. Thế nhưng ngày qua tháng tới trôi đi đã hơn 20 năm mà người hành khất vẫn không tìm được cơ hội nào để ra tay, làm lúc nào ông cũng cảm thấy bực tức bất an. Ngày kia, được nghe Lời Thánh Kinh dạy : “Hãy liệng đi quả tạ mọi thứ tội lỗi bịn rịn” (Dt 12,1). Và hãy yêu thương thì phải “tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7), khiến ông nghĩ ngay : tại sao mình cứ phải đeo mãi cục đá này cho nặng? Quẳng đi cho rồi, từ đó trở đi ông sống thanh thản và bình an!

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện : “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng” (Tv 25/24, 4-7 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Lấy ác báo lành, ta là tướng quỷ.

            Lấy ác báo ác, ta là chó sói.

            Lấy lành báo lành, ta là con người.

            Lấy lành báo ác, ta là con Chúa.

http://phaolomoi.net

LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: