Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC I : St 22,1-2.9a.10-13.15-18

Hồi đó, 1 Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "2 Người phán: "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."

9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "12 Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! "13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.14 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là " Đức Chúa sẽ liệu." Bởi đó, bây giờ có câu: "Trên núi Đức Chúa sẽ liệu." 

15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa16 và nói: "Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi,17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch.18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta."

ĐÁP CA : Tv 115

Đ.        Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời

            trong cõi đất dành cho kẻ sống. (Tv 114,9)

10 Tôi đã tin cả khi mình đã nói: "Ôi nhục nhã ê chề!" 15 Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với Người.

16 Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. 17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa

18 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người, 19 tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

BÀI ĐỌC II : Rm 8,31b-34

            Thưa anh em, 31 Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?34 Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG :  Mc 9,7

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. 

TIN MỪNG : Mc 9,2-10

            2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

            9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

BÀI GIẢNG

SỐNG LỜI CHÚA DIỄN TẢ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

          Chúa nhật trước (CN I Mùa Chay), người Công Giáo nào cũng còn nhớ Lời Đức Giêsu nhấn mạnh : “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Ai sống Lời Chúa, người đó chiến thắng mọi ác thần để đi vào vinh quang Phục Sinh của Chúa Giêsu. Nhưng Lời Thiên Chúa ta nghe ở đâu, và cụ thể vinh quang ấy được diễn tả như thế nào?

I. LỜI CHÚA GIÊSU DẠY TA CHỈ ĐƯỢC TRỰC TIẾP NGHE TRONG THÁNH LỄ (x Dt 1,1-2).

          Thực vậy, Đức Giêsu bày tỏ vinh quang trên núi Hiển Dung là Ngài nêu giá trị Hy Tế của Ngài đã đánh gục ác thần, để tiến vào vinh quang như Chúa Cha

 

Nhìn vào lược đồ trên cho chúng ta thấy : những gì xảy ra ở (4) thì cũng diễn ra ở (1) và (2) ; đồng thời cũng sẽ xảy ra ở (3) .

            Thực vậy :

a- Phép rửa với Hiển Dung :

Lời của Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu cho nhân loại : “Đây là Con chí ái Ta”, chỉ xuất hiện hai lần trong cuộc đời của Ngài : Khi Ngài chịu phép rửa ở sông Giođan (x Mc 1,11a) và lúc Ngài Hiển Dung ở núi cao  (Mc 9,7a : Tin Mừng).

            b- Cám dỗ với Hiển Dung và Tử Nạn:

            Đức Giêsu bị cám dỗ liên lỉ, điển hình :

 • Đầu cuộc đời công khai của Đức Giêsu, quỷ đến cám dỗ Ngài, nhưng nó luôn thất bại, còn Đức Giêsu sống giữa dã thú và các Thiên thần đến hầu hạ (x Mc 1,13).
 • Tại núi Hiển Dung, môn đệ cám dỗ Đức Giêsu : “May quá có chúng con ở đây để chúng con dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlya” (x Mc 9,5 : Tin Mừng)
 • Vào giờ Đức Giêsu chịu Tử Nạn, mọi người cám dỗ Ngài : “Mày định triệt hạ Đền Thờ và sẽ xây dựng  lại trong ba ngày. Hãy cứu lấy mình đi là xuống khỏi thập giá đi nào. Nó đã cứu những ai khác, chứ vô phương cứu lấy mình. Hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy mà tin” (x Mc 15,29-32).

            c- Hiển Dung  với Tử Nạn và Phục Sinh.

            Ta  thấy các chi tiết ở núi Hiển Dung đều xảy ra vào giờ Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu:

· Ông Marco ghi “sáu ngày sau” Đức Giêsu Hiển Dung (x Mc 9,2a) là báo trước Ngài bị giết vào ngày thứ sáu, rồi ngày thứ I trong tuần, tức là ngày thứ tám, ngày Chúa nhật, Ngài sống lại  (x  Mc 16,2).

  · Tại núi Hiển Dung, cũng như núi Cây Dầu vào giờ Tử Nạn, Đức Giêsu bị bắt đều có ba ông Phêrô, Gioan và Giacôbê ở với Đức Giêsu (x Mc 9,2= Mc 14,33).

  · Nơi núi Hiển Dung và núi Sọ (vào lúc 3giờ Thứ Sáu Tuần Thánh) đều có mây bao phủ ngọn núi (x Mc 9,7 = Mc 15,33).

  · Nơi núi Hiển Dung có hai ông Môsê và Êlya hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu (x Mc 9,4 : Tin Mừng) ; thì vào lúc Chúa Giêsu phục sinh cũng có hai Thiên thần từ trời đến báo cho các bà ra mộ : Chúa Giêsu không còn ở đây (x Ga 20,12) ; và chính lúc Chúa Giêsu lên Trời, cũng có hai Thiên thần xuất hiện nói với các môn đệ đang đứng nhìn Thầy về Trời : các ông hãy trở về, Ngài sẽ đến cùng một thể thức như các ông vừa thấy (x Cv 1,10).

  Trong trình thuật Đức Giêsu Hiển Dung, Chúa Cha đã giới thiệu Con của Người, và buộc loài người phải nghe Lời Con của Người : “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Ngài” (Mc 9,7 : Tung Hô Tin Mừng). Thế mà  sau đó, Đức Giêsu lại ra lệnh cho các môn đệ : “Chúng con phải im lặng (không được nói cho ai biết lệnh Chúa Cha dạy phải nghe Lời Thầy) cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại” (Mc 9,9). Thực ra,ngay từ lúc Đức Giêsu công khai đi giảng Lời, đã có Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – dặn dò loài người : “Giêsu bảo gì cứ làm theo” (Ga 2,5), nên không cần phải đợi đến khi Chúa Cha lên tiếng nhắc bảo : “Phải nghe Lời Con Yêu Dấu của Ta”.

  Như chúng ta biết từ lúc Đức Giêsu bị xử án, Ngài đã chấm dứt giảng dạy, ai muốn nghe Giáo Lý của Đức Giêsu, Ngài bảo : “Cứ vào Nhà Thờ hỏi người nghe tôi giảng dạy, vì hằng ngày tôi giảng cách công khai ở đó” (x Ga 18,19-21), thì ta phải hiểu đó chính là lúc Hội Thánh cử hành Phụng Vụ, đây là quyền giáo huấn Chúa đã trao riêng cho Hội Thánh, và sau Phục Sinh, các môn đệ chính thức nhận lệnh Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng! (x Mc 16,15t). Vậy lệnh Đức Giêsu cấm các môn đệ  không được nói cho ai những gì họ đã được mắt thấy tai nghe ở trên núi Hiển Dung, cho đến khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, TRỞ THÀNH LỜI GIẢI THÍCH lệnh : “Chúa Cha truyền phải nghe Lời Con của Người”, chính là CHÚA CHA BUỘC MỌI NGƯỜI PHẢI NGHE LỜI HỘI THÁNH, khi vị giảng đã dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ, để từ đó rút ra những mầu nhiệm Đức Tin và các Quy Tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ (x HCPV số 24 và 52).

  II. VINH QUANG CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH LÀ VINH QUANG CỦA CHÚA CHA.

              Ông Philipphê nói cùng Đức Giêsu : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha,  như thế là chúng con được mãn nguyện”. Đức Giêsu trả lời : “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, vì các Lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (x Ga 14,8-11).

              Như thế, nhờ Đức Giêsu sống Lời Chúa Cha dạy, mà Ngài đã chiến thắng mọi sự dữ để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa Tình Yêu. Chân lý này đã được báo trước qua lòng tin để tuân phục Lời Chúa một cách tuyệt đối của ông Abraham đưa đứa con một yêu dấu lên núi sát tế dâng cho Chúa. Ông Abraham làm theo lệnh Chúa như một người điên, vì dưới con mắt người đời, thì ông không thể vâng lời một vị thần dạy làm việc độc ác là cha giết con! Quá phi lý! Quả thật là phi lý, nên cuối cùng Thiên Chúa không để ông giết con mình, mà Ngài bảo ông bắt con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây sát tế thay cho con ông (x St 22,1-18: Bài đọc I). Bởi vì Chúa chỉ nhận Đức Tin và lòng Mến của ông Abraham qua cách thực hành Lời Chúa của ông, để báo trước Thiên Chúa lại chấp nhận làm một việc phi lý vì yêu là sẵn lòng hiến ban Con  Một Yêu Dấu cho phàm nhân để cứu chúng thoát án tử do tội đã gây ra. Thánh Tông Đồ đã cảm nghiệm được tình yêu tuyệt vời này, ông nói với giáo đoàn Roma : “Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?” (Rm 8,31b-34 : Bài đọc II).

              Vậy mọi người Công Giáo phải tuyệt đối tùng phục và thực hành Lời Chúa như ông Abraham để qua cách sống Đạo này mới nói với mọi người : “Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 116/114-115,9 : Đáp ca). Thực vậy, chỉ bước đi trước nhan thánh Chúa như tổ phụ Abraham bước đi thi hành hiến tế con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa, ta mới có thể diễn tả về Thiên Chúa Tình Yêu, như Đức Giêsu nói: “Ai thấy tôi là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9b),Người là “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta,nên giàu chúng ta đã  chết vì sa ngã, Người cũng cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, chính do ân sủng mà anh em được cứu độ” (Ep 2,4-5).

  THUỘC LÒNG.

  Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta làm một với Ngài ? (Rm 8,31-32).

  http://phaolomoi.net

  Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

   


   

   


  Gửi phản hồi - thắc mắc

  Tên của bạn *
  Địa chỉ
  Email *
  Điện thoại
     
  Câu hỏi

  Lên đầu trang
  Các bài giảng khác: