Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
Âm thanh
Video
Video
Video
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)

BÀI ĐỌC : Gn 3,1-10

            1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi."3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết."10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.

ĐÁP CA : Tv 50

Đ.        Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khi chê(c 19b).

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

BÀI TIN MỪNG

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ge 2,12-13

            Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu.

TIN MỪNG : Lc 11,29-32

            29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

BÀI GIẢNG

THÁNH LỄ, PHÉP LẠ TUYỆT VỜI!

            Dân chúng đòi Đức Giêsu thực hiện phép lạ theo ý họ, làm Ngài phẫn nộ : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (x Lc 11,29 : Tin Mừng), vì hai lý do :

            - Họ đã mù quáng hay vô ơn Chúa, mà không biết rằng Chúa hằng làm bao nhiêu phép lạ để cho họ sống. Đan cử : Lực ly tâm thì bắn mọi vật tung ra, thế mà trái đất xoay tít với vận tốc 1.666 km/giờ, lý ra nó phải bắn con người ra khỏi trái đất, nhưng Chúa làm phép lạ cho nó hút muôn vật vào cho ta được sống ; người ta sống bởi khí ôxy, thải ra khí carbonic, thì Chúa lại làm phép lạ cho cây cối sống bởi khí Carbonic, thải ra khí ôxy nuôi sống con người… hoặc lương thực ta dùng hằng ngày cần nhất là khí, nước, ánh sáng, cơm bánh, thì trên ¾ lương thực ấy (khí, nước, ánh sáng), Thiên Chúa đã ban đồng đều cho hết mọi người, chỉ còn cơm bánh ta phải lao động và được Chúa chúc phúc mới có kết quả, như Ngài nói : “Ngoài Ta các ngươi không thể làm được việc gì” (Ga 15,5b).

Nói tắt : Con người sống trong ân sủng do bởi Chúa luôn làm phép lạ, như làm mưa làm nắng cho người công chính cũng như kẻ bất lương (x Mt 5, 45).

            - Người đời chỉ tìm phép lạ cho nhu cầu thân xác, mà không biết tìm phép lạ Chúa thực hiện mỗi khi Hội Thánh cử hành Bí tích Thánh Thể. Thực ra, đối với Đức Giêsu làm phép lạ theo đòi hỏi của người ta thì có gì là khó, nên chẳng có gì là lạ, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, muốn làm gì cũng được. Chỉ có con người làm theo ý Thiên Chúa, dù vượt khả năng mình mà vẫn làm được những việc như Đức Giêsu, và còn làm hơn thế nữa, vì Ngài về trời yểm trợ cho ta (x Ga 14,12), thì đó mới thực là phép lạ làm vinh danh Thiên Chúa !

            Dầu mọi người thách thức Đức Giê-su làm phép lạ với hàm ý nắm chắc Ngài bất lực, để phủ nhận Ngài là Thiên Chúa nhằm giết Ngài, thì Ngài cũng vẫn thương ban  “phép lạ Giona mới” cho họ là Thánh Lễ,  một phép lạ tuyệt vời nhất diễn ra hằng ngày trong Hội Thánh, ai tin nhận thì họ được khôn  ngoan, giầu có, và trường thọ hơn vua Salômôn (x 1V 3,9-13). Nhất là được nên một với Chúa Giêsu Phục Sinh, vì cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, hạnh phúc dồi dào như Thiên Chúa (x Dt 2,11.14 ; Ga 6,57 ; Gl 2,20 ; Ga 10,10).

Để nhận ra Thánh Lễ là một phép lạ tuyệt vời, ta hãy so sánh phép lạ Giona (x Gn 3, 1-10 : Bài đọc) với đời sống công khai của Đức Giêsu mà Ngài gọi đó là phép lạ Giona, Ngài sẽ thực hiện:

1-     Ông Giona là người.

1’  Đức Giêsu là Thiên Chúa.

2-     Ông Giona không tuân lệnh Chúa đi giảng nên gây sóng gió cho những người cùng chung chuyến tàu với ông.

2’  Đức Giêsu tình nguyện rao giảng Lời theo ý Chúa Cha, đem lại bình an cho nhân loại.

3-     Vì ông Giona không đi giảng Lời, nên ông bị cá nuốt vào bụng ba đêm ba ngày.

3’  Đức Giêsu tình nguyện đi giảng Lời nên bị giết và được an táng trong mộ ba đêm ba ngày.

4-     Ông Giona nằm trong bụng cá ba đêm ngày biết sám hối tội, nên được Chúa thương cho cá mửa ông vào bờ, để ông đi rao giảng làm cho dân ngoại từ vua đến dân cả súc vật đều ăn chay sám hối xin Chúa thương xót, nên Chúa không giáng phạt xuống thành như lời giảng của ông Giona.

4’  Đức Giêsu được an táng trong mộ ba đêm ngày, Ngài từ cõi chết sống lại, sai môn đệ đi rao giảng Lời (x Mt 28,19-20), cũng là Ngài rao giảng (x Lc 10,16), nhưng dân Chúa chọn lại không muốn nghe.Tội này Đức Giêsu kết án : đã phạm đến Thánh Thần,  không bao giờ được tha! (x Mt 12,32).

5-     Ông Giona đi giảng sự chúc dữ cho thành Ninivê.

5’   Đức Giêsu rao giảng muôn phúc lành đổ xuống trên mọi người.

6-     Ông Giona mới đi giảng 1/3 ngày đường trên phần đất Ninivê.

6’  Đức Giêsu đi khắp ba miền nước Do Thái, sang cả vùng dân ngoại để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong suốt ba năm.

Vậy xưa kia vua Salômôn nhờ có trái tim biết nghe, mà Chúa ban cho ông giầu có và khôn ngoan không ai sánh được (x 1 V 3, 9-13), đến  nỗi danh dự của ông được loan đi khắp mặt đất, làm nữ hoàng Saba ở mãi tận cùng trái đất cũng  cất bước đến chiêm ngưỡng sự khôn ngoan, tài trí, giầu có của vua,  khiến bà phán phục như muốn ngất đi! Rồi bà tặng lại cho vua Salômôn vàng bạc châu ngọc vô chừng kể! (x 1V 10,1-10). Thế nên Đức Giêsu xác định khi phép lạ Giona Ngài ban, chính là lúc Hội Thánh dâng Lễ. Ai đến tham dự, họ sẽ là người khôn ngoan hơn vua Salômôn (x Lc 11,31 : Tin Mừng). Cụ thể như Tông Đồ Phaolô tấm tắc tạ ơn Chúa vì ông đã nhờ Phụng Vụ của Hội Thánh cứu ông, cho ông biết hoán cải từ kẻ mù quáng đi phá đạo, trở thành Tông Đồ đặc trách giảng Tin Mừng cho muôn dân (x Gl 2,2), không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng (x Cv 9 ; Rm 1,1-7 ; 2Cr 11,5), để nhờ ông, mọi người được Chúa Giêsu Phục Sinh ban phúc cho hơn vua Salômôn được nhiều ơn hơn lòng ông mơ ước.

Ta biết ngay từ thuở Thiên Chúa tạo dựng muôn vật, Ngài đã bày tỏ ý muốn tạo dựng con người hai lần :

Lần I : rất dễ dàng, Ngài chỉ cần phán một Lời : “Chúng Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh Chúng Ta” (St 1,26), tức khắc nam và nữ xuất hiện.

Lần II : Chúa phải vất vả lấy đất sét nắn thành người và Ngài thổi hơi vào mũi cho nó sống (St 2,7).

Mạc khải trên đây tiên báo vào thời Tân Ước, cũng hai lần Chúa tái sinh con người để ndó trở thành con Chúa :

Lần I : rất dễ dàng qua Bí tích Thánh Tẩy, chỉ bằng nước và Lời (x Ga 3,5 ; Gc 1,18).

Lần II : Con Thiên Chúa phải mất mạng, và cả khi Ngài từ cõi chết sống lại, Thân Thể Ngài vẫn còn mang thương tích, Ngài đến thổi hơi vào các môn đệ để bắt đầu cuộc tạo dựng mới (x Ga 20,19t). Đó là hiệu quả phép lạ Giona Mới : Thánh Lễ Ngài thiết lập.

Mỗi ngày ta đi dự Lễ, thì ta như cục đất sét trong tay Thiên Chúa (x Is 64,7). Nắm đất sét nằm trong tay người thợ gốm, nếu ông nặn hình giống ông, thì rất khó khăn và vất vả. Do đó mỗi Thánh Lễ ta tham dự, Chúa nắn tạo ta mỗi ngày để trở nên một kiệt tác giống Thiên Chúa. Nếu ta sống 100 tuổi, Ngài nắn tạo ta ít nhất là 30.000 lần, mới thực là kiệt tác ; còn nếu mỗi năm ta chỉ rước Lễ một lần theo Luật, thì cả đời ta được Ngài nắn tạo 90 lần, đạt tỷ lệ 3/1.000! Không biết lúc ấy ta có phải là thánh khuyết tật hay không ?!

 Thánh Lễ là phép lạ tuyệt vời và quý giá như vậy, mà kẻ nào còn coi thường không tham dự, chỉ muốn Chúa làm phép lạ theo ý mình mới tin, thì Ngài không tín nhiệm họ (x Ga 2,23-24) . Ngày cánh chung dân ngoại như bà nữ hòang Saba và cả dân ngoại Ninivê đứng lên xét xử tội họ! (x Lc 11,31-32 : Tin Mừng) Vì dân ngoại đã nghe lời ông Giona mà ăn năn sám hối, xin Chúa thương xót, nhưng Chúa Giêsu còn hơn ông Giona, vì Ngài là Chúa đã tình nguyện đi giảng dạy cho mọi người, sao dân Chúa lại không muốn nghe, để khám phá ra mình có tội mà sám hối và xin Ngài thương xót.

Người Công Giáo sống chỉ đòi phép lạ như Do Thái  xưa mà chối bỏ Giêsu (không rước Lễ), và chối bỏ Lời Ngài (không nghe giảng), thì chính Chúa Giêsu sẽ chối họ trước mặt Chúa Cha cùng với các thần thánh, chắc chắn có cả Mẹ Maria là đấng ta hằng cầu khẩn lại đứng lên tố cáo tội ta (x Lc 9,26 ; 2Tm 2,12b). Cũng như chính ông Mô-sê mà dân Do Thái hằng tin tưởng cầu khẩn, ông lại đứng ra tố cáo tội những kẻ vẫn xin ông bầu cử trước Tòa án Thiên Chúa (x Ga 5,45). Bởi lẽ Thánh Lễ đã là phép lạ tuyệt vời, thì Đức Giêsu không còn làm phép lạ nào hơn để ban ơn cho những kẻ chạy đến với Ngài. Vì thế mà Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Mikha nói lên sự xót xa của Ngài : “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi?Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta. Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập” (Mk 6,3-4a).

            Vậy ta hãy sám hối và cầu nguyện “Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51/50,19b : Đáp ca).Vì sự sai lầm của ta đã bao lần chỉ đòi Chúa làm phép lạ theo ý mình, mà không quan tâm đến việc đi dự Lễ, để Chúa ban vinh quang cho như Ngài đã bày tỏ trên núi Hiển Dung (x Mt 17). Bởi thế Chúa dùng miệng ngôn sứ Giôen kêu gọi: “Ngay lúc này, các  ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu” (Ge 2,12-13 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

Salômôn không xin phúc lộc thọ, ông chỉ xin Chúa cho ông tấm lòng biết  nghe, bởi thế Chúa ban cho ông giầu có và khôn ngoan đến nỗi không ai sánh được với ông và cả những điều ông không xin Chúa cũng ban cho ông hơn lòng mơ uớc! (x 1V 3, 9-13).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: