Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 07/09/2010 01:06 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Ma-ri-a nói với loài người một lời duy nhất: “Giê-su bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)...
Ngày đăng: 07/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Xin cho chúng con biết nhạy cảm và đồng cảm với những người anh chị em xung quanh chúng con, ngõ hầu chính những đau khổ chúng con đang có hoặc sẽ có cũng được Chúa thánh hoá và lảm cho đời sống chúng con được tháp nhập trọn vẹn nơi thập giá Chúa. X...
Ngày đăng: 06/09/2010 11:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn (1 Cr 11,19)....
Ngày đăng: 06/09/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Phaolô Trịnh Minh Thái
Thay vì bỏ quá nhiều thời giờ tiền bạc, công sức vào việc chăm nom vẻ đẹp bên ngoài của mình để được “biến hình” nơi thân xác dễ phai tàn dễ héo úa của mình, thì cũng chú tâm đầu tư vào việc giải phẫu thẩm mỹ tâm hồn của mình qua việc cầu nguyện, ăn ...
Ngày đăng: 05/09/2010 10:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su nói: “Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống cách dồi dào” (Ga 10,10)...
Ngày đăng: 04/09/2010 08:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Phao-lô xác tín : “Ngoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1 Cr 2,2)....
Ngày đăng: 03/09/2010 10:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ ...
Ngày đăng: 02/09/2010 10:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mục đích ăn chay là phải tìm lại được sự hiện diện của Chúa Giê-su trong tâm hồn (x Mt 9,15). Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi t...
Ngày đăng: 01/09/2010 06:53 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến(Cv 20,32)...
Ngày đăng: 01/09/2010 09:26 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Gioan 10, 27-30 ...
Ngày đăng: 31/08/2010 10:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đặt việc cầu nguyện quan trọng nhất. Sau cầu nguyện là giảng Lời để nuôi linh hồn người ta. Cuối cùng phục vụ nhu cầu thân xác mọi người. (Theo Lc 4,38-44) ...
Ngày đăng: 31/08/2010 10:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Danh
Trước khi về trời, Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ sứ vụ loan báo Tin Mừng như sau: “Anh em hãy ra đi rửa tôi cho muôn dân nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và giảng dạy cho họ hết mọi điều Thầy truyền day cho anh em”...